Hur mår du - Karlshamn

Det var inte många veckor sedan som Lärarfacket gick till kommunen och slog larm om en dålig arbetsmiljö. Nu är det Kommunal som slår larm om dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Ja, dom pekar bara ut ett äldreboende men vi kan nog ana att det inte är så bra på fler ställen. Sjuktalen är fortfarande höga, sägs det.
Skyddsombudet och facket kräver en radikal förändring på det aktuella boendet. Radikal förändring, det betyder en grundlig förändring av verksamheten. Det är inte små krav man kräver. Problemen måste stå i paritet med kravet. Stämmer detta måste vi konstatera att vi har stora problem inom äldrevården, i alla fall på det utpekade hemmet.
Enligt facket mår medarbetarna psykiskt dåligt eftersom de känner sig kränkta och nedvärderade av en utpekad chef. Det är inte utan att man tar sig för pannan och tänker ”Vad har vi för chefer inom vården”. Om man sedan tänker tanken vidare att vi alla kanske en dag kommer till äldrevården blir man lite orolig och riktigt känner hur en våt filt lägger sig över de sista ljuva åren.
Det är helt riktigt som facket konstaterar att detta beteende leder till höga sjukskrivningstal. De som kan söker andra tjänster, kanske till våra grannkommuner. Hur sjuktalen ser ut i vår kommun vet inte vi politiker på lägre nivåer. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för personal och sjukfrånvaron.
Personalchefen Jonas Jönsson delar naturligtvis inte fackets uppfattning. Jonas säger att kommunen har gjort flera saker för att det skall bli bättre. Men tydligen har man gjort saker som inte personalen uppmärksammat.
Saken är den att man måste göra rätt saker på rätt sätt för att det skall bli ett gott resultat. Gör man rätt saker på fel sätt blir resultat inte bra. Ej heller om man gör fel saker på rätt sätt. Skulle man sedan göra fel saker på fel sätt då uteblir resultatet helt.
För att ta reda på vad personalen tycker skall omsorgschefen Torill Skaar utarbeta en arbetsmiljöenkät som personalen får fylla i anonymt. En bra åtgärd men som kräver både efterarbete och eventuella omplaceringar för att den skall upplevas givande av personalen.
Nu har facket slagit larm om dålig arbetsmiljö inom lärarkåren, inom äldrevården och även inom socialkontoret. Hur många anställda inom kommunen måste räcka upp handen och vittna om att de mår dåligt innan vi gör radikala förbättringsåtgärder för att kommunen skall bli en attraktiv arbetsgivare.
Vi måste avsätta tillräckligt med skattemedel till välfärden; äldrevården, lärarna, och socialarbetare med andra ord vård – skola – omsorg.
När välfärden går på knä kan vi inte lägga våra skattepengar på skridskobanor och fotbollsstugor.
Det får vi göra när vi lever i bättre tider.

Anfall Högskolan 2.0

Jaha och nu var det dags igen. Förra gången Karlskrona anföll högskolan i Karlshamn ville dom lägga ner och flytta allt till Karlskrona. Det var på håret att dom lyckades. Men med gemensamma krafter stoppade vi förslaget.
Vi stoppade förslaget men ledningen för BTH la förslaget i en byrålåda. Där låg det under två års tid och glödde. Och se – nu tog det fyr igen.
Den här gången vill man flytta alla spelutbildningar till Karlskrona. Vilket vansinne och vilket slöseri med tid och pengar. Det är var i Karlshamn som spelutbildning föddes. Idag finns en väl utvecklad infrastruktur runt spelutbildningen. Varför slå sönder ett vinnande koncept?
Skulle all spelutbildning koncentreras till Karlskrona skulle det inte dröja länge innan högskolan i Karlshamn dog helt. Det BTH föreslår skall läggas i Karlshamn är en mindre kurs i ljud och några kortare kurser inom humaniora. Det blir rena rama Digerdöden för Karlshamn. Sakta men säkert!
Nej – då är det bättre att centralisera all spelutbildning till Karlshamn. Här finns kompetens och erfarenhet och även ett väl utvecklat spelkluster som är väl känd långt utanför Sveriges gränser. Tydligen är både SONY och MICROSOFT bredda att ta tåget till Karlshamn.
Det är precis som Mattias Nygren säger att BTH har missat en del möjligheter och gjort en del misstag under åren. Ett av de stora misstagen var att lägga ner SOFE. En mycket bra utbildning i spelgrafik. Ett annat misstag var att lägga ner högskolan på Soft Center i Ronneby och flytta allt till Karlskrona.
Finns det ingen som kan förklara för ledningen i högskolan vad som menas med BTH, Blekinge Tekniska Högskola, det heter inte KTH, Karlskrona Tekniska Högskola. I alla fall inte ännu!

Bygg seniorboende centralt

Jag läste att vårt kommunalråd i Karlshamn har listat tio viktiga byggen. Byggen som kommer att påverka vår framtid. I listan finner vi både nybyggen till näringslivet som bostäder till kommande invånare. Som några exempel kan jag välja:
• Etapp 5 på Piren. Ett mycket stort och spännande bygge som kommer att erbjuda upp till 700 arbetsplatser när det står klart.
• Stationsstadens punkthus med sina åtta våningar kommer att erbjuda 30 nya fina lägenheter inom kort.
• Stärnö sjöstad kommer att bli ett spännande projekt att följa. Ligger lite längre fram. Fullt utbyggt kommer här att finnas över 500 lägenheter.
• Jannebergsområdet kommer att utvecklas till både handel, kontor och bostäder. Ett markområde som kan bli hur bra som helst.
• Ett trygghetsboende i anslutning till Östralycke är klart.
Men det är ett projekt som jag saknar på listan. Det är ett seniorboende i centrala Karlshamn. Ett modernt seniorboende som man byggt i många kommuner runt om i Sverige. Karlskrona, Kalmar, Växjö och Kristianstad är de närmaste. Om vi bygger ett seniorboende med omkring 30 lägenheter kommer vi att röra runt på bostadsmarknaden. Och rotation på bostadsmarknaden behöver vi. Jag är övertygad att dessa seniorlägenheter kommer att vara uthyrda innan huset är klart. Jag ser ingen risk att bygga ett modernt seniorboende i centrala Karlshamn. Tvärtom, jag tror vi kan locka en hel del hemvändare till detta hus.
Men var kan vi bygga? Jo, på Bodekullsvägen finns en fastighet, Nybro 1, som idag är parkeringsplats. Där är en utmärkt plats för ett seniorboende. Naturligtvis gräver vi oss ner så att parkeringsplatser kan erbjudas i källaren. Mat kan erbjudas från närliggande Björnabacken för de som så önskar.
Vem skall bygga? Ja, vi kan fråga KABO och vill inte dom bygga tycker jag vi säljer fastigheten till någon byggfirma som är intresserade att bygga vårt nya fina seniorboende i Karlshamn. Det finns säkert många som är intresserade. Hyresrätter, andelslägenheter eller bostadsrätter och andra detaljer löser vi under resans gång.
Du som är intresserad kan höra av dig till mig, jag samlar in och jobbar för projektet.
Nu gäller det att sätta bollen i rullning!

Hur länge skall chefskarusellen få gå i Karlshamn

Karlshamns kommun har som mål att arbeta för att bli en modern och attraktiv arbetsgivare. Hur har det gått med det målet? Ja, tyvärr måste vi nog konstatera att målet inte på långa vägar är uppfyllt. Idag inom kommunen har vi en dålig arbetsmiljö, en hög chefsomsättning och höga sjuktal. Det är många med mig som måste konstatera att Karlshamns kommun är ingen attraktiv arbetsgivare.
Droppen som förhoppningsvis får bägaren att rinna över fick vi i veckan då personalchefen sa upp efter många tjänsteår.
- Den politiska ledningen och jag har lite olika uppfattningar hur personalarbete skall skötas, sa han!
Ernst & Young har tittat på chefskarusellen och funnit att mellan 2015 – 2017 hade 51 av 107 chefer slutat i kommunen. Kostnaden för att rekrytera nya chefer uppskatta Ernst & Young till 17 – 19 miljoner. Mycket pengar som vi kunde ha till annat.
Detta är naturligtvis ingen hållbar personalpolitik. Viss personalomsättning har alla företag men Karlshamns kommuns omsättning tar priset. Sen skall vi lägga till alla medarbetare som blir utköpta. Vi är tydligen den kommun som köper ut flest medarbetare. Då skall vi tilläga att de flesta utköpen sker av sjuka och arbetsskadade medarbetare.
Vi kan även konstatera att vi har stora yrkesgrupper som på senare tid höjt sin röst och haft synpunkter på sin arbetsmiljö. Det började med undersköterskorna, sedan kom socialsekreterarna och nu senast var det lärarkåren. Tre stora yrkesgrupper som representerar 100-tals medarbetare.
Vi politiker måste ta dessa signaler på allvar. Vi måste se till att en förändring kommer till stånd. Det är väl ändå vi som har ansvar för kommunen.
På kort sikt måste vi se till att förbättringar sker. Bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal. Vi måste lyssna på personalen. Ge dom korrekta svar på de spörsmål dom ställer.
På längre sikt måste vi nog ställa oss frågan om vi är rätt organiserade. Är kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, rätt organ att hantera personalfrågor. Tydligen inte. Det kanske finns andra sätt att arbeta med dessa frågor bara vi är lite ödmjuka och förändringsbenägna.
Vi har inte råd att misslyckats med vårt mål!

Bygg seniorboende centralt

Jag läste att vårt kommunalråd i Karlshamn har listat tio viktiga byggen. Byggen som kommer att påverka vår framtid. I listan finner vi både nybyggen till näringslivet som bostäder till kommande invånare. Som några exempel kan jag välja:
• Etapp 5 på Piren. Ett mycket stort och spännande bygge som kommer att erbjuda upp till 700 arbetsplatser när det står klart.
• Stationsstadens punkthus med sina åtta våningar kommer att erbjuda 30 nya fina lägenheter inom kort.
• Stärnö sjöstad kommer att bli ett spännande projekt att följa. Ligger lite längre fram. Fullt utbyggt kommer här att finnas över 500 lägenheter.
• Jannebergsområdet kommer att utvecklas till både handel, kontor och bostäder. Ett markområde som kan bli hur bra som helst.
• Ett trygghetsboende i anslutning till Östralycke är klart.
 
Men det är ett projekt som jag saknar på listan. Det är ett seniorboende i centrala Karlshamn. Ett modernt seniorboende som man byggt i många kommuner runt om i Sverige. Karlskrona, Kalmar, Växjö och Kristianstad är de närmaste. Om vi bygger ett seniorboende med omkring 30 lägenheter kommer vi att röra runt på bostadsmarknaden. Och rotation på bostadsmarknaden behöver vi. Jag är övertygad att dessa seniorlägenheter kommer att vara uthyrda innan huset är klart. Jag ser ingen risk att bygga ett modernt seniorboende i centrala Karlshamn. Tvärtom, jag tror vi kan locka en hel del hemvändare till detta hus.
Men var kan vi bygga? Jo, på Bodekullsvägen finns en fastighet, Nybro 1, som idag är parkeringsplats. Där är en utmärkt plats för ett seniorboende. Naturligtvis gräver vi oss ner så att parkeringsplatser kan erbjudas i källaren. Mat kan erbjudas från närliggande Björnabacken för de som så önskar.
Vem skall bygga? Ja, vi kan fråga KABO och vill inte dom bygga tycker jag vi säljer fastigheten till någon byggfirma som är intresserade att bygga vårt nya fina seniorboende i Karlshamn. Det finns säkert många som är intresserade. Hyresrätter, andelslägenheter eller bostadsrätter och andra detaljer löser vi under resans gång.
Du som är intresserad kan höra av dig till mig, jag samlar in och jobbar för projektet.
Nu gäller det att sätta bollen i rullning!

Äldre inlägg

Nyare inlägg