Etapp 5 på Piren – framtidens diamant

När jag läst Bengt Olof Dikes insändare i BLT kan jag inte låta bli att skriva några rader.
Om det nu är som du påstår att det pågår en strid mellan Karlshamns kommunrevisorer och KAFAB, Karlshamnsfastigheter, så ställer jag frågan ”Vad då strid? ”
Jag var med och fattade beslutet att bygga etapp 5 på Piren. Jag satt i KAFAB:s styrelse och efter många och långa diskussioner fattade vi beslut om att bygga etapp 5. Detta beslut är jag stolt över.
Jag är stolt över att Karlshamns kommun och KAFAB höjde blicken ovan horisonten och beslutade att bygga för att i framtiden kunna erbjuda näringslivet 700 arbetsplatser på Piren. Det kallar jag strategiska beslut och så skall en styrelse jobba, gäller både en bolagsstyrelse och en kommunstyrelse. Vi vill se mer strategiska beslut av kommunstyrelsen! Den dagliga verkligheten kan delegeras till nämnderna.
Det är klart att det blev många vackra ord, visionära löften och leenden på våra läppar, när vi presenterade Piren etapp 5. Fattas bara annat. Vissa kallar det positivt tänkande!
Jag är inte orolig för etapp 5. Jag är övertygad att varje kvm kommer att vara uthyrd inom några år. Sen om det tar tre eller fem är det ingen som vet. Men det jag vet är att om något företag ringer kommunen och frågar om vi har kontorsyta blir svaret::: JA – Vi har fina lokaler!
För det är just den här ytan som gör att företag kan flytta till Karlshamn. Att företag kan expandera och anställa. En del av oss kallar det utveckling.
Det finns alltid människor som går före, som vill gå före och bryta isen. Ibland kallar vi dom entreprenörer. Människor som satsar både kapital och tid på idéer som dom tror på. Vissa av dessa människor är uppfinnare, ja till och med genier inom sina områden. De är dom här människorna som går före och driver fram utveckling.
Sen är det naturligtvis så att ibland kommer ett bakslag. Idén höll inte. Det kom fram andra produkter på marknaden som gjorde att vår idé föll. Men hur det än går skall vi vara rädda om de som vill gå före, både i skolan och i näringslivet.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag inte är orolig för etapp 5 på Piren. Jag är stolt att jag var med att fatta beslutet. Kommer att bli en succé om några år.
Nej, då är jag mer orolig för Isabella Lövin och hennes tokiga påhitt. Jag har även en viss oro över Stefan Löfvens förmåga att leda landet. På lokal nivå är jag orolig för de hundratals miljoner kronor vi lägger till en isyta i Mörrum. De 30 miljoner till klubbhus i Asarum. Sen har vi blivit drabbade av läckage i Väggabassängen för 50 miljoner. Torgpaviljongen kommer att kosta över 30 miljoner. Slutligen känner jag på mig att många miljoner kommer att läggas på utomhusbassängen i Svängsta.
Det börjar bli många miljoner nu så jag vore tacksam om kommunalrådet lugnade ner sig lite. Men när det gäller Piren etapp 5 står jag till 100% bakom honom. Det är det bästa beslut vi någonsin tagit och det kommer visa sig med tiden.
Sen är det ju alltid så att myntet har två sidor. Det finns entreprenörer och sen finns det revisorer. Den ena gruppen vill framåt, utåt, uppåt, den andra gruppen vill ta det lite lugnare, räkna, utreda och sova på saken. Under tiden har tåget gått.
Vi är naturligtvis beroende av båda dessa människor. Vi kan inte springa på alla bollar. Det gäller att springa på rätt boll. När det gäller etapp 5 på Piren anser jag att det är rätt boll att springa på. Den bollen kommer att ge oss i Karlshamn en positiv utveckling i näringslivet, det är jag övertygad om.
Sen är det också så att i varje samhälle finns det människor som driver fram utvecklingen, det finns folk som ser vad som händer och hänger på. Sen finns det alltid en grupp människor som står kvar på perrongen och frågar ”Har tåget gått?”.
Vi får inte vara rädda att släppa iväg nytänkarna, entreprenörerna och genierna. Det är dom som ofta kommer till de ledande positionerna i näringsliv och samhälle. Vissa av dom startar företag som växer och blir stora arbetsgivare. Arbetsgivare där du och jag kan jobba, trivas och få lön för mödan.

En siktlinje med parkeringsproblem


Så kom då äntligen beslutet om torget. Det har varit efterlängtat. Ett klok och förnuftigt beslut. Behåll torgpaviljongen och restaurera, återställ och utveckla till en modern torgpaviljong. Förslaget som arkitektgruppen kommer med ser mycket spännande ut och jag och Sally ser fram emot ett glas vin på uteserveringen medan solen går ner.

Det är väl bara en sak som är lite tråkig i sammanhanget. Det är den lastbilsparkering som teknik och fritidsnämnden beslutade skulle placeras bakom torgpaviljongen. En felplacering enligt min uppfattning, när beslutet togs. Utsikten från kyrkporten blir inte riktigt som arkitektgruppen ritat den. Siktlinjen kommer att skymmas och den blir inte riktigt optimal.  Jämför gärna bilderna.

Jag tycker fortfarande att lastbilsparkeringen är felplacerad. Vilken stadsplanerare placerar en lastbilsparkering mitt framför kyrkan och intill stadens torgpaviljong.

Sök och finn en annan parkeringsplats! En parkeringsplats med P-skiva kanske!

 

Hur blir det med vårt dricksvatten i framtiden

Läste i BLT att länsstyrelsen avråder att Karlshamns kommun att ha Mörrumsån som reservvattentäkt. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att en reservvattentäkt är ett allvarlighet hot mot Mörrumsåns mycket höga naturvärden.
Nu kan jag inte låta bli att påminna om det nämndinitiativ vi Moderater lämna in i mars 2018. Här nedan kommer ett utdrag ur texten:
 
”Den 31 augusti 2018 samlades 35 personer i Rådhussalen för att tillsammans diskutera vattenförsörjningen i framtiden. Dagen började med en presentation om vatten och vattenförsörjning från fem inbjuda föreläsare. Efter deras föredragning delades vi in i fyra grupper.
I grupparbetet framkom bland annat att vi bör samverka med andra kommuner, med näringslivet, hushållen och andra myndigheter. Samverka bör ske både vad det gäller operativa frågor och strategiska frågor.
I den rapport som WSP sammanfattade står att risken för vattenbrist ökar i framtiden och att vattenresurserna i Blekinge kommer att bli begränsade. I skenet av detta måste vi söka samverkan med andra aktörer.
Vidare bör vi upprätta en dialog med näringslivet kring fördelning av vatten vid vattenbrist. Vi måste samverka med industrin för att identifiera vilka möjligheter vi har att hushålla med vattnet.
Vi måste även skapa forum för dialog med hushållen för att höja motivationen för hushållning med vatten.
När det gäller den tekniska sidan måste vi grundligt utreda och planera för att använda Östersjön som en vattentäkt i framtiden. Vi måste söka annan aktör eller annan kommun att dela ett avsaltningsverk med. Vi måste även ställa oss frågan om det är möjligt att bygga ett gemensamt ledningsnät med närliggande och intresserade kommuner.”
 
Vi avslutade vårt nämndinitiativ med fyra förslag.
• att förvaltningen i samarbete med andra aktörer undersöker, och om möjligt, söker medel för utredning om alternativ vattenförsörjning, typ avsaltningsanläggning och/eller gemensam vattenledning med närliggande kommuner.
• att vårt kommande vattenverk tar höjd för betydlig fler brukare.
• att eftersom det med stor sannolikhet kommer bli brist på vatten i framtiden anser vi att en katastrofplan måste tas fram, det vill säga vilka enheter kommer att bli bortkopplade först.
• att förvaltningen återkommer i maj månad 2018 med svar och synpunkter på vårt nämndinitiativ. "
 
Ovanstående text är ett utdrag från det nämndinitiativ som vi Moderater lämna in till tekniska nämnden i mars 2018. Sen dess har mycket vatten runnit under Mieåns broar.
Den första januari 2019 tags alla VA frågor bort från Tekniska nämnden och all VA verksamhet sattes på bolag. Nu är det KEAB som har ansvaret
 
Det är två saker som gläder mig. Det ena är att KEAB har startat en utredning om avsaltning av havsvatten. Det andra är att länsstyrelsen är intresserad och väntar på vad utredningen kommer fram till.
Själv är jag fortfarande övertygad om att vi i framtiden kommer ta vårt dricksvatten från havet. Jag är även rätt säkert på att vi måste samarbeta med närliggande kommuner för att få det att gå ihop.
Vårt förslag att västra Blekinge går ihop och bygger ett stort vattenverk i Pukavik är fortfarande aktuellt.

Vilken bra idé – Centerpartiet

Det är med stor glädje jag läser att Centerpartiet anser att det är nödvändigt med ett undersköterskelyft. Inom de närmaste fem åren kommer vi att behöva anställa över 100 000 undersköterskor. Här kan vi prata om arbetslinjen. Detta är hårda siffror som SKR, (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram. SKR skriver att det behövs cirka 233 000 nya medarbetare inom vård och omsorg och hälften är undersköterskor.
Att specialutbilda undersköterskor är en alldeles utmärkt idé. Det finns säkert behov av mer personal inom de områden C tar upp, geriatrik, demens och psykiatri. Sen om all vidareutbildning skall ske på betalt arbetstid kan vi kanske prata vidare om.
Men för att undersköterskor skall kunna utbilda sig måste dom ha avlastning. Här kommer ytterligare en bra idé in. Anställ vårdbiträden.
Om vi anställer vårdbiträden kan dom avlasta undersköterskorna som i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. En alldeles briljant idé! Kanske till och med kan sänka kostnaden för hyrpersonal.
Jag håller helt med Centerpartiet i alla ovanstående förslag.
Det är nämligen så att jag skrev en motion den 27 november 2017 som handlade exakt om detta med vårdbiträden och avlastning av undersköterskor. Den motionen orsakade mycket arbete i Karlshamns kommunförvaltning för det tog nästan ett helt år innan den kom till fullmäktige. När den kom upp i KF föreslog kommunstyrelsen att motionen var besvarat, det vill säga man ville inte införa yrkesgruppen vårdbiträden i Karlshamn. KS ville inte heller erbjuda någon utbildning till vårdbiträden.
När min motion behandlades i KF den 22 oktober 2018 försökte S, C och MP tysta ner motionen genom att få beslutet ”besvarad”
Men i KF lyckades oppositionen vända debatten och motionen återremitterades till förvaltning för vidare utredning.
Nu har tydligen Centerpartiet gjort helt om. Det gläder mig. Bara ni för ner den åsikten till Karlshamnsnivå så era (C) kamrater i Karlshamns kommunfullmäktige röstar för motionen när den nu kommer tillbaka. Sist röstade dom ner den.
Sedan den 22 oktober 2018 har inget hänt utan motionen har legat och samlat damm i någon byrålåda. Bollen ligger hos de styrande i Karlshamn. Så går det till i koalitionens Karlshamn där Mats Dahlbom (C) sitter som vice kommunalråd. Får man inte det beslut man vill ha, dödar man motionen och debatten genom att inte vita några åtgärder. Effektivt - men demokratiskt njaa…
Som motionär väntar jag på svar och beslut!

Inkast på Asarums IP

Jag tycker det är tråkigt att Karlshamnskoalitionen, (S, C och MP) medvetet misstolkar vårt budskap när det gäller skridskobanan i Mörrum och nu Klubbhuset på Asarums IP. Vi har vid flera tillfällen informerat fullmäktige att vi inte är emot skridskobanor, klubbhus eller simbassänger. Men dessa satsningar får göras när vi har balans i ekonomi.
När ekonomin är hårt ansträngd och dåliga tider är på väg in måste vi hushålla med invånarnas skattepengar. Då kan vi inte lägga stora summor på något som vi inte behöver. Min mamma, som var en klok kvinna sa, ”i dåliga tider får man inte köpa det man behöver, man får köpa det man oundvikligen inte klarar sig utan “. Kloka ord.
Vi klara oss utan skridskobanor och klubbstugor. Men det vi oundvikligen behöver är en bra skola till våra ungdomar, en bra vård för våra sjuka och en god omsorg för våra seniorer.
En av Per-Ola Mattsson (S) partiledare sa ”den som är satt i skuld är inte fri”. Även detta kloka ord som många kommuner borde ta på allvar idag. Så även Karlshamns kommun.
Idag har många kommuner investeringsbehov. Det finns många hål att stoppa pengar i. Då måste vi med omsorg välja var vi placerar våra skattemedel. Och en sak är säker, vi kan inte fortsätta låna pengar, då blir vi aldrig fria. Vi måste rätta mun efter matsäcken.
Under åren 2014 – 2018 försämrades kommunens soliditet avsevärt. Det enda vi kan göra för att förbättra vår situation är att betala av på lånen, inte ta nya.
Slutligen vill jag återigen påpeka att Karlshamnsoppositionen inte alls är emot en ny isbana i Mörrum ej heller ett klubbhus på Asarums IP. Men dessa satsningar måste vi vänta med tills vi lever i bättre tider och med en god och väl balanserad ekonomi.
Då satsar vi på Asarums IP med både belysning och förbättrade parkeringsplatser. Att satsa på förbättrade parkeringsplatser ser vi speciellt fram emot, Per-Ola.

Äldre inlägg

Nyare inlägg