Det är med stor glädje jag läser att Centerpartiet anser att det är nödvändigt med ett undersköterskelyft. Inom de närmaste fem åren kommer vi att behöva anställa över 100 000 undersköterskor. Här kan vi prata om arbetslinjen. Detta är hårda siffror som SKR, (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram. SKR skriver att det behövs cirka 233 000 nya medarbetare inom vård och omsorg och hälften är undersköterskor.
Att specialutbilda undersköterskor är en alldeles utmärkt idé. Det finns säkert behov av mer personal inom de områden C tar upp, geriatrik, demens och psykiatri. Sen om all vidareutbildning skall ske på betalt arbetstid kan vi kanske prata vidare om.
Men för att undersköterskor skall kunna utbilda sig måste dom ha avlastning. Här kommer ytterligare en bra idé in. Anställ vårdbiträden.
Om vi anställer vårdbiträden kan dom avlasta undersköterskorna som i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. En alldeles briljant idé! Kanske till och med kan sänka kostnaden för hyrpersonal.
Jag håller helt med Centerpartiet i alla ovanstående förslag.
Det är nämligen så att jag skrev en motion den 27 november 2017 som handlade exakt om detta med vårdbiträden och avlastning av undersköterskor. Den motionen orsakade mycket arbete i Karlshamns kommunförvaltning för det tog nästan ett helt år innan den kom till fullmäktige. När den kom upp i KF föreslog kommunstyrelsen att motionen var besvarat, det vill säga man ville inte införa yrkesgruppen vårdbiträden i Karlshamn. KS ville inte heller erbjuda någon utbildning till vårdbiträden.
När min motion behandlades i KF den 22 oktober 2018 försökte S, C och MP tysta ner motionen genom att få beslutet ”besvarad”
Men i KF lyckades oppositionen vända debatten och motionen återremitterades till förvaltning för vidare utredning.
Nu har tydligen Centerpartiet gjort helt om. Det gläder mig. Bara ni för ner den åsikten till Karlshamnsnivå så era (C) kamrater i Karlshamns kommunfullmäktige röstar för motionen när den nu kommer tillbaka. Sist röstade dom ner den.
Sedan den 22 oktober 2018 har inget hänt utan motionen har legat och samlat damm i någon byrålåda. Bollen ligger hos de styrande i Karlshamn. Så går det till i koalitionens Karlshamn där Mats Dahlbom (C) sitter som vice kommunalråd. Får man inte det beslut man vill ha, dödar man motionen och debatten genom att inte vita några åtgärder. Effektivt - men demokratiskt njaa…
Som motionär väntar jag på svar och beslut!