Vi befinner oss i en god högkonjunktur men trots detta kan inte vårt landsting få ekonomin att gå ihop. Vad som kommer att hända när vi går in i en lågkonjunktur vill jag inte bara tänka på.
När landstinget räknade ihop sitt resultat för 2017 fann man en förlust på 77 miljoner. En förlust på 77 miljoner trots att 2017 var ett gott år mitt i högkonjunkturen. Om vi jämför 2014 med 2017 finner vi att Landstingets skatteintäkter ökat med över 400 miljoner. Till detta skall läggas stadsbidrag på 260 miljoner. Landstinget har alltså fått ökade intäkter på cirka 660 miljoner kronor sedan 2014. Trots detta går vi fortfarande med stora förluster.
Nu läser vi i BLT att primärvården och folktandvården redan beräknas gå med många miljoner i förlust detta år. I en riskanalys har framkommit att primärvården kommer att gå med 39 miljoner i förlust jämfört med budget 2018. Nu har visserligen styrelsen beslutat att förlusten bara skall bli 15 miljoner. Jag tycker jag känner igen detta resonemang från något tidigare år. Då sprack det vill jag minnas och så kommer det säkert att göra även i år. Men att revisorerna inte lämnar ansvarsfrihet till styrelsen tycks inte bekymra landstingsledningen nämnvärt.
- Jag tar mitt ansvar och sitter kvar, var den nån som sa, Kalle Sandström kanske de va.
Du som läser den här texten är en klok och ansvarfull operson och jag är övertygad att du håller med mig när jag säger att detta måste vi ändra på, detta måste vi komma till rätta med, detta kan inte fortgå.
Ett förändringsförslag som landstinget tar fram är att man skall reducera hyrläkarna och ersätta dom med anställningar.
Men kära lilla landsting, detta är ju helt självklart att vi skall anställa läkare och inte hyra in dom. Hyrläkare skall man bara ta in när vi hamnat i en mycket besvärlig situation och inte kan reda ut den utan en extra läkarkompetens. Hyrläkare skall inte arbeta på ett och samma ställe år efter år efter år.
Ett annat förslag är att egna läkare skall arbeta jour- och beredskapspass. Nu vet jag inte riktigt vad man menar med egna läkare. Kan det vara så att våra egna läkare är lediga och det är hyrläkarna som går på jour och beredskap och kostar oss enorma summor med alla tillägg. För mig är det självklart att all vårdpersonal skall anställas för skiftarbete eftersom deras arbete efterfrågas hela dygnet. När man har jour eller beredskap finns lönetillägg som skall utgå enligt gällande avtal.
Uppriktigt sagt förstår jag inte hur majoriteten i landstingen får hålla på att missköta landstinget år efter år efter år. Ansvarsfrihet beviljas ej, ingen förändring. Skatten höjs med 80 öre, ingen synbar förändring. Landstinget har fått 660 miljoner i ökade intäkter de senaste åren, - förändring?
Vi befinner oss för närvarande i en stark högkonjunktur och landstinget har fått stora tillskott under de senaste åren. Trots detta går inte budgeten ihop. Nu är det hög tid att konstatera att nuvarande ledning inte klarar sin uppgift utan det behövs en helt ny ledning.
I september är det val och då har du möjlighet att välja in en helt ny ledning till vårt landsting. Jag hoppas du tar möjligheten att rösta in nya kandidater.
Jag heter Lasse Hasselgren och jag hoppas få bli din kandidat till landstinget i september.
 
Lasse Hasselgren
Moderat
Karlshamn