Nu får det väl i alla fall vara nog.

Vi befinner oss i en mycket god högkonjunktur men trots detta kan inte vårt landsting få ekonomin att gå ihop. Vad som kommer att hända när vi går in i en lågkonjunktur vill jag inte bara tänka på.

55 miljoner i förlust som egentligen är 125 miljoner! Hur länge får dom hålla på? Kan vi inte nu sammanfatta landstingsledningens förmåga att leda landstingen till noll. Det saknas kompetens, det saknas ledning, det saknas planering och det saknas sunt förnuft. Det saknas inte pengar!

Vi har blivit fler anställda och så har vi hyrt in personal, säger Kalla Sandström. Man har alltså med andra ord medvetet drivit upp kostnaderna trots att man vet att pengar saknas.

Hyrläkare! Det är väl läkare som åker runt till de sjukhus som betalar bäst. Kan man säga att det är att ta vinster ut välfärden? 

Bort med hyrläkarna och erbjud dom anställning i stället. Men detta kanske är ett nationellt problem.

I höst är det val. Vi får verkligen hoppas att du väljer in ett nytt styre i landstinget. Men det bästa vore om hela landstingsledningen räckta upp handen och sa att nu avgår vi. Vi klara inte detta längre. Här måste in annan kompetens för att klara ut detta.

Av landstingets tio förvaltningar går åtta med underskott. Det är bara Blekinge folkhögskola och Landstingets gemensamt som går med överskott. Åtta av tio går med underskott! Vad är detta?

Du som läser den här texten är en klok och ansvarfull person och jag är övertygad att du håller med mig när jag säger att detta måste vi ändra på, detta måste vi komma till rätta med, detta kan inte fortgå.

Till stor del handlar det om att begränsa hyrpersonalen, säger Kalla Sandström. Oj, vilken vacker tanke! Men för oss vanligt människor är det helt klart att man inte kan köpa tjänster om man inte har pengar. Och återigen, jag tror inte det saknas pengar, det saknas kompetens att leda ett landsting.

Den 9 september är det val till landstinget. Om Kalle Sandström får sitta kvar är jag helt säkert på att det kommer en skattehöjning den 10 september.

Uppriktigt sagt förstår jag inte hur majoriteten i landstingen får hålla på att missköta landstinget år efter år efter år. Ansvarsfrihet beviljas ej, ingen förändring. Skatten höjs med 80 öre, ingen synbar förändring. Landstinget har fått 660 miljoner i ökade intäkter de senaste åren, - förändring?

Vi befinner oss för närvarande i en stark högkonjunktur och landstinget har fått stora tillskott under de senaste åren.  Trots detta går inte budgeten ihop. Nu är det hög tid att konstatera att nuvarande ledning inte klarar sin uppgift utan det behövs en helt ny ledning.

I september är det val och då har du möjlighet att välja in en helt ny ledning till vårt landsting. Jag hoppas du tar möjligheten att rösta in nya kandidater.

Jag heter Lasse Hasselgren och jag hoppas få bli din kandidat till landstinget i september.

 

#7 Lasse Hasselgren

Moderat

Karlshamn