Det måste väl var och en begripa att om det är förknippat med höga kostnader att anställa personal drar sig varje arbetsgivare att anställa. Detta fenomen fungerar lika bra hos den offentliga arbetsgivaren som den privata. Ändå väljer socialdemokraterna att öka kostnaderna. Att öka kostnaderna för arbetsgivarna att anställa slår direkt tillbaka på en ökad arbetslöshet

För att vi skall kunna ha en bra skola, en bra vård och en god offentlig verksamhet krävs att vi har ett näringsliv som tillverkar och levererar.  Alla kan inte leva på bidrag. Någon måste se till att Sverige levererar och exporterar.

Läste i tidningen för ett par dagar sen om en familj på två vuxna och två barn. Både föräldrarna var arbetslösa. Rent ekonomiskt skulle denna familj förlora pengar om den ena personen gick ut och arbetade. När bidraget är större än lönen, vilken motivation finns då att söka arbete.

Om båda föräldrarna gick ut i arbete skulle deras ekonomi bli något bättre.

Jag håller på ett samhälle som förespråkar arbetslinjen. Sen måste vi naturlitvis ha ett socialt stödsystem för de som tillfälligt hamnar i en besvärlig situation.