Ska det gå att betala med mynt i p-automaterna eller inte? Politikerna är oense.
Därför vill de ha din hjälp.
KARLSHAMN. De senaste åren har inbrotten i parkeringsautomater ökat. Förutom att kommunen går miste om pengarna som försvinner från automaterna, är det dyrt att laga automaterna. Samtidigt som myntluckorna lagas ersätts de med förstärkta lås och då ökar i stället risken för att personalen som tömmer automaterna utsätts för rånförsök.
Det är kommunens två anledningar till att de funderar på att slopa myntbetalningen i parkeringsautomaterna.
På senaste teknik- och fritidsnämnden var frågan uppe för diskussion. Planen var att politikerna skulle klubba igenom avvecklingen av myntbetalning. Men så blev det inte. Anledningen? Politikerna var oense. Inte bara mellan partierna, utan även inom partierna. Farhågor som kom upp var att många människor är rädda för att betala med kort och att alla inte har telefoner med appar för att kunna betala sin parkering.
– Frågan är om vi är mogna att avveckla myntbetalningen nu, eller om vi ska vänta, säger Mats Dahlbom (C) som är ordförande i teknik- och fritidsnämnden.
Därför vill politikerna ha allmänhetens hjälp innan de fattar ett beslut.
– Vi vill gärna veta vad folk tycker. Jag kan tänka mig att många vill säga sitt, säger Mats Dahlbom.
 
För en tid sedan kunde vi läsa ovanstående text i BLT att vi politiker i teknik- och fritidsnämnden vill ha hjälp med beslutet att slopa mynt i kommunens p-automater. Själv behöver jag ingen hjälp utan jag har lagt fram ett förslag om P-skiva och det håller jag fortfarande på. Jag tycker det är alldeles för mycket hantering och administration kring våra parkeringsautomater. Dom skall köpas in för dyra pengar. Dom måste ha regelbunden service. Och de finns många mellanhänder som skall ha betalt. Sen måste du ha en smartphone till hands för att kunna betala.
Med en enkel P-skiva sliper du all denna hantering. Inför P-skiva och tidsbegränsa parkeringen i olika zoner. P-skivan behöver inga inköp, ej heller någon service utan bara lite bevakning av tiden. Resultat blir nöjda kommuninvånare och köpsugna besökare.