I somras läste jag en artikel i BLT om parkeringsbolag. Det är Karlshamns kommuns bolag Stadsvapnet som föreslår att kommun startar ett aktiebolag för parkering. Då kan man stilla fråga sig: parkeringsbolag för vem?
Sverige har 290 kommuner. Av dessa är det endast elva som har egna parkeringsbolag. Om vi tittar på vilka dessa är finner vi de stora kommunerna i denna grupp. Karlshamn är ingen stor kommun och behöver inte något parkeringsbolag. Parkeringsbolaget föreslås administreras under KAFAB, Karlshamnsfastigheter och generera en vinst på 2 miljoner varje år.
 
Men om jag inte minns helt fel är Karlshamns omsättningen från parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter omkring 4–5 miljoner. Med den omsättningen verkar det vara väl optimistiskt att tro att bolaget kan generera en vinst på 2 miljoner.
 
Om vi tittar på de parkeringsbolag som finns i Sverige finner vi att många av dessa har dubblerat sin omsättning, det finns exempel på de som fyrdubblat sin omsättning på några år. Är det detta om är målet med Karlshamns parkeringsbolag?
Gävle Parkeringsservice AB är ett bra exempel på detta. År 2015 omsatte detta bolag 8 miljoner. Denna omsättning ökades till 32 miljoner 2019. Trots denna otroliga utveckling har bolaget inte genererat några häpnadsväckande vinster. Lite drygt 3 miljoner på fem år.
Att dubbla sin omsättning i ett parkeringsbolag är ganska lätt. Det är bara att höja parkeringsavgifterna och felparkeringsavgifterna (p-böter). Bygga mer p-hus och tvinga in bilisterna i avgiftsbelagda parkeringsplatser.
Är det verkligen den utveckling Karlshamns invånare vill ha?
Att höja p-avgiften i central staden gynnar definitivt inte handeln. Det vet vi. Det finns till och med de kommuner som tar bort p-avgiften i centrum för att gynna centrumhandeln.
 
Nej, vi måste acceptera att Karlshamn är en liten kommun och en liten kommun behöver inget parkeringsbolag. Låt oss istället titt på våra grannkommuner, Sölvesborg, Olofström och Ronneby dom har infört p-skiva i kommunen och här pratar om inte om parkeringsbolag.
Den bästa platsen för parkeringsbolaget och dess utredning är det runda arkivet.
Parkera förslaget i detta stora runda arkiv och låt det vila i frid.