Vi är många som följt utvecklingen och under en längre tid med oro väntat på detta. Karlshamns ekonomi är körd i botten. Bland de sämsta i landet! Den styrande koalitionen ser ingen annan lösning än att höja skatten för folket. Jag säger tänk om och tänk längre.
Vad vi nu ser är årtionden av misskött ekonomi. Trots höga varningsrop från oppositionen och från revisorer har koalitionen kört vidare i gamla socialdemokratiska spår. Detta arbetssätt håller inte idag utan vad vi nu måste göra är en djupgående genomlysning av den kommunala organisationen samt den politiska organisationen.
Nu måste vi svälja stoltheten och erkänna att vi har problem i organisationen. Detta är inte konstigt eftersom kommunstyrelsen under de senaste åren knutit till sig alltmer av vad nämnderna tidigare hade ansvar för. Detta har lett till att kommunstyrelsen KS arbetar med fel frågor. Istället för att jobba med framåtseende strategiska frågor har man ägnat sig åt ”cykelställsfrågor”. KS har alltså inte hunnit med att följa upp ekonomin eller utföra tillsyn över de kommunala bolagen. Ett typexempel på detta är Piren. Här har man låtit projektet löpa och många gånger kommit med ändringsförlag utan att tänka på de merkostnader som detta för med sig. Idag när vi sitter med facit i handen skyller KS och Stadsvapnet på Karlshamnsfastigheter och dess styrelse. Detta trotts att de är dom själva som bär det yttersta ansvariga.
Att idag bromsa upp och eventuellt lägga ner kommunens redan startade projekt som Piren, skridskobanan i Mörrum, fotbollsstugan i Asarum eller torgpaviljongen är inte en bra strategi. Nej, låt oss istället söka lösningen på annat håll.
När ett företag kommer i en situation med ekonomiska problem är det två områden som måste genomlysas. Det är lokaler och det är personal. Låt oss göra på liknande sätt inom den kommunal världen.
Se över kommunens lokaler. Vilka behöver vi och vilka kan vi sälja av?
När det gäller personal finns det två stora personalgrupper. Dels har vi alla kommunaltjänstemän. Besluta är redan tagit att se över denna del av organisationen. Men vi har även en stor grupp med politiker vilka har arvoden som ibland kanske kan ses som omotiverade höga.
Vi har bland annat några politiska samordnare med höga arvoden som man utan vidare kan tas bort. Kommer inte att märkas i det politiska arbetet.
Sen vill jag föreslå att vi ser över samtliga politiska arvoden och sänker dessa med minst 25%. I synnerhet de högre arvodena. Att vara fritidspolitiker i en liten kommun skall inte jämställas med ett arbete. Trots detta är det många politiker som staplar uppdragen ovan på varandra och kvitterar ut månadsarvoden som kan göra en högre tjänsteman i det privata näringslivet förvånad. Skall vi se över och spara inom tjänstemannaorganisationen tycker jag det inte är mer än rätt att vi även spar inom det politiska området.
Mitt förslag måste därför bli att vi gör en djup analys av politikerarvoden och sätter dom till en rimlig nivå. Vi analyser arbetsuppgifterna bland de anställda och ser vad det finns att spara där. Slutligen ser vi vilka lokaler, fastigheter och/eller mark vi kan sälja av utan att det påverkar vår kommunala framtid. Detta gör vi innan vi beslutar om en skattehöjning.
Det gör inget om vi går med små steg bara vi går i rätt riktning. Det gör vi inte idag!
Lasse Hasselgren
Karlshamn