Redan 2018 skrev jag denna insändare till tidningarna i Blekinge. Jag vill minnas att ingen tog in den. Den är lika aktuell idag!
 
Mycket prat men ingen verkstad
Många pratar om flyktingar, invandrare, integration, migration och alla menar säkert väl. Men jag anser att nu är det dags att gå från ord till handling.
Idag hör vi till och med rikspolitiker från många partier som säger att integrationen är en av våra stora utmaningar 2018. Jag håller med men frågar mig direkt: - vad gör vi åt detta?
Till att börja med anser jag att det är helt galet att regeringen, helt okontrollerat, tillåtligt 200 000 flyktingar att komma in i landet. Väl här har de, mer eller mindre, blivit tvångsplacerade ut till olika kommuner. Kommuner med många tomma lägenheter såg här en möjlighet att fylla dessa och få betalt genom stadsbidrag. Till en början gick detta bra men idag vill regeringen föra över ansvaret för integrationen på kommunerna.
Gör vi ingenting idag och misslyckas med integrationen kommer detta att få förödande konsekvenser långt in i framtiden. Socialkontorets budget för försörjningsstöd kommer inte bara öka, den kommer att explodera.
Med detta som grund måste vi arbeta med visionen att misslyckande inte är ett valbart alternativ. Eller som man säger: Failure Is Not an Option.
En klok man sa: ”I Sverige pratar vi svenska” och detta tycker jag är en av grundbultarna i integrationen. Vi måste få alla flyktingar att gå klart hela SFI. Alla måste klara vissa grundläggande prov i svenska, svensk kultur och samhälle. Det bästa vore om alla var i någon form av aktivitet, typ av beredskapsarbete, under tiden de integreras i det svenska samhället. Ingen skall behöva sitta sysslolös hemma och bara erhålla bidrag. Vi måste visa att i Sverige är det inte OK att ta emot bidrag utan att bidra med en arbetsinsats. Vi måste visa att i Sverige är det arbetslinjen som gäller.
Eftersom det i genomsnitt tar mellan fem till nio år innan hälften av alla invandrare erhållit ett arbete får vi förbereda oss på ett långt integreringsarbete.
Om vi skall få integrationen att fungera bra kan ett förslag vara att bygga upp någon typ av ”arbetscentrum” där man tillsammans går igenom vad som är bäst för varje individ. Varje individ skall ha ett eget planeringsprogram och när programmet är klart gäller närvaroplikt.
I Sverige har vi under årtionden hjälps åt att bygga upp vårt samhälle. Nu står samhället inför nya utmaningar och vi måste då ha full kontroll på inkomster och utgifter. I Sverige anser man att alla har rätt till sjukvård, omsorg eller annan hjälp. Det är kanske dags att se över vad vi har råd med och hur vi skall fördela bidragen.
För att vi skall få en bra och god integrering fordras även att våra attityder ändras. Vi måste till exempel tillåta att man praktiserar i arbeten som inte kräver allt för hög kompetens.
Varje förändring börjar med ett litet steg, en praktik eller en visstidsanställning. Kommunen och de stora arbetsgivarna har ett stort ansvar när det gäller att få fram praktikplatser.
Idag ligger ett stort ansvar för integration på arbetsförmedlingen. Men arbetsförmedlingen har ju så mycket annat att arbeta med. Därför anser jag att detta ansvar bör flyttas till kommunerna. För de är kommunerna som kommer att bli Svarte Petter om vi inte får en lyckad integration
Nu skriver vi 2018, ett nytt härligt år ligger oskrivet framför oss. Låt oss nu kavla upp skjortärmarna, börja jobba och se till att i Karlshamns kommun har vi en lyckad integration.
Vi Moderater har en plan för ett bättre Karlshamn, i den planen ingår inte bara ett gott integrationsarbete, vi har även förslag på hur vi får en tryggare ekonomi.
En röst på oss är en röst in i framtiden.
 
Lasse Hasselgren
Moderat