Goda måltider i Karlshamns kommun
Det är med stor glädje vi konstaterar att vi äntligen har fått gehör för vårt krav att se över kosten inom äldrevården i Karlshamn. Frågan om kosten har för oss Moderater varit aktuell under många år. Nu senast i februari la vi in ett nämndinitiativ angående kosten.
I initiativet står bland annat att vi Moderater anser att vi inom särskilt boende skall erbjuda frukost, lunch och middag samt ett antal mellanmål spridda under dagen och vid behov även ett nattmål. Två av dessa måltider bör vara varma ur smaksynpunkt. På detta sätt sprider vi kostintaget över dagen och den som inte är sugen vid lunchen kan reparera detta vid middagen och vid mellanmålen. Måltiderna är dagens höjdpunkt på våra äldreboende. Därför är det för oss självklart att måltiderna arrangeras så trivsamt som möjligt.
Vi avslutade vårt initiativ med förslaget att kostchefen skulle utreda matsituationen på våra äldreboenden och återkomma till nämnden med förslag till förbättringsåtgärder.
Tyvärr fick vi då svaret att Tekniska nämnden inte råder över den kost som serveras. Ett ansvar som nämnden haft i många år!
Idag sopar nya kvastar inom kosten och då undrar vi vem som har ansvaret för maten som serveras på våra äldreboende. Någon måste bära ansvaret att kosten innehåller näringsriktig mat. Detta ansvar kan inte ligga på beställaren utan måste ligga hos utföraren, enligt vår syn. Omsorgsnämnden beställer mat och Tekniska nämnden utför uppdraget.
Om omsorgsnämnden både skall beställa mat samt ansvar för näringsinnehållet måste detta ske efter en betydande kompetenshöjning både hos kostpersonalen samt hos ledamöterna i omsorgsnämnden. Kanske skulle omsorgen anställa en egen dietist som står till nämndens förfogande.
 
Vi kan inte nog peka på att undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är bland annat huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden.
Vi vill även peka på att en undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid.
Sist men icke minst kan vi konstatera att mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.
Men nu har det tydligen blivit varmt under sulorna på omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S). För nu skall han och förvaltningschefen Torill Skaar Magnusson låta utreda om kosten behöver anpassa sig till nutid.
Nutid? Alla måste väl vi anpassa oss till den verklighet som vi lever i? Annars så blir det som Peter Dalle sa i TV ”Tänkte inte på det”
Utredningen skall även göra en noggrann analys och beräkning av det näringsinnehåll i den mat som serveras. Torill Skaar Magnusson ställer sig frågan om maten innehåller tillräckligt med näring under ett dygn. Tydligen vet man inte vad maten innehåller idag?
Men som sagt det är med stor glädje vi konstaterar att kosten skall analyseras och vi hoppas att resultatet blir en bättre och trivsammare måltid med god och näringsrik mat till våra seniorer.
För ett lyckat resultat krävs nog också att verksamheterna vågar pröva nya sätt att arbeta. Det finns många bra exempel på kommuner som lyckats och som man kan inspireras av, säger Anna-Karin Quetel.
Här finns verkligen utrymme för lokal kreativitet.
Vårt nämndinitiativ fick nog trots allt ett litet frö att gro någonstans i den kommunala förvaltningen.
Men för ett gott resultat fordras att kostledningen har kompetens för uppgiften för nu är det dags att leverera.
Vi väntar med spänning på resultatet från utredningen.
 
Lasse Hasselgren
Britt Kilsäter
Moderaterna Karlshamn