Jag tycker det är tråkigt att Karlshamnskoalitionen, (S, C och MP) medvetet misstolkar vårt budskap när det gäller skridskobanan i Mörrum och nu Klubbhuset på Asarums IP. Vi har vid flera tillfällen informerat fullmäktige att vi inte är emot skridskobanor, klubbhus eller simbassänger. Men dessa satsningar får göras när vi har balans i ekonomi.
När ekonomin är hårt ansträngd och dåliga tider är på väg in måste vi hushålla med invånarnas skattepengar. Då kan vi inte lägga stora summor på något som vi inte behöver. Min mamma, som var en klok kvinna sa, ”i dåliga tider får man inte köpa det man behöver, man får köpa det man oundvikligen inte klarar sig utan “. Kloka ord.
Vi klara oss utan skridskobanor och klubbstugor. Men det vi oundvikligen behöver är en bra skola till våra ungdomar, en bra vård för våra sjuka och en god omsorg för våra seniorer.
En av Per-Ola Mattsson (S) partiledare sa ”den som är satt i skuld är inte fri”. Även detta kloka ord som många kommuner borde ta på allvar idag. Så även Karlshamns kommun.
Idag har många kommuner investeringsbehov. Det finns många hål att stoppa pengar i. Då måste vi med omsorg välja var vi placerar våra skattemedel. Och en sak är säker, vi kan inte fortsätta låna pengar, då blir vi aldrig fria. Vi måste rätta mun efter matsäcken.
Under åren 2014 – 2018 försämrades kommunens soliditet avsevärt. Det enda vi kan göra för att förbättra vår situation är att betala av på lånen, inte ta nya.
Slutligen vill jag återigen påpeka att Karlshamnsoppositionen inte alls är emot en ny isbana i Mörrum ej heller ett klubbhus på Asarums IP. Men dessa satsningar måste vi vänta med tills vi lever i bättre tider och med en god och väl balanserad ekonomi.
Då satsar vi på Asarums IP med både belysning och förbättrade parkeringsplatser. Att satsa på förbättrade parkeringsplatser ser vi speciellt fram emot, Per-Ola.