Det var inte många veckor sedan som Lärarfacket gick till kommunen och slog larm om en dålig arbetsmiljö. Nu är det Kommunal som slår larm om dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Ja, dom pekar bara ut ett äldreboende men vi kan nog ana att det inte är så bra på fler ställen. Sjuktalen är fortfarande höga, sägs det.
Skyddsombudet och facket kräver en radikal förändring på det aktuella boendet. Radikal förändring, det betyder en grundlig förändring av verksamheten. Det är inte små krav man kräver. Problemen måste stå i paritet med kravet. Stämmer detta måste vi konstatera att vi har stora problem inom äldrevården, i alla fall på det utpekade hemmet.
Enligt facket mår medarbetarna psykiskt dåligt eftersom de känner sig kränkta och nedvärderade av en utpekad chef. Det är inte utan att man tar sig för pannan och tänker ”Vad har vi för chefer inom vården”. Om man sedan tänker tanken vidare att vi alla kanske en dag kommer till äldrevården blir man lite orolig och riktigt känner hur en våt filt lägger sig över de sista ljuva åren.
Det är helt riktigt som facket konstaterar att detta beteende leder till höga sjukskrivningstal. De som kan söker andra tjänster, kanske till våra grannkommuner. Hur sjuktalen ser ut i vår kommun vet inte vi politiker på lägre nivåer. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för personal och sjukfrånvaron.
Personalchefen Jonas Jönsson delar naturligtvis inte fackets uppfattning. Jonas säger att kommunen har gjort flera saker för att det skall bli bättre. Men tydligen har man gjort saker som inte personalen uppmärksammat.
Saken är den att man måste göra rätt saker på rätt sätt för att det skall bli ett gott resultat. Gör man rätt saker på fel sätt blir resultat inte bra. Ej heller om man gör fel saker på rätt sätt. Skulle man sedan göra fel saker på fel sätt då uteblir resultatet helt.
För att ta reda på vad personalen tycker skall omsorgschefen Torill Skaar utarbeta en arbetsmiljöenkät som personalen får fylla i anonymt. En bra åtgärd men som kräver både efterarbete och eventuella omplaceringar för att den skall upplevas givande av personalen.
Nu har facket slagit larm om dålig arbetsmiljö inom lärarkåren, inom äldrevården och även inom socialkontoret. Hur många anställda inom kommunen måste räcka upp handen och vittna om att de mår dåligt innan vi gör radikala förbättringsåtgärder för att kommunen skall bli en attraktiv arbetsgivare.
Vi måste avsätta tillräckligt med skattemedel till välfärden; äldrevården, lärarna, och socialarbetare med andra ord vård – skola – omsorg.
När välfärden går på knä kan vi inte lägga våra skattepengar på skridskobanor och fotbollsstugor.
Det får vi göra när vi lever i bättre tider.