Jag förstår inte varför vissa kommuner ger ekonomiskt bidrag till personer som fått avslag på sin asylansökan. Vi kan inte fortsätta med detta dubbelspel utan vi måste hålla oss till det självklara att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen skall det naturligtvis inte vara så att asylsökande svälter och fryser i Sverige.

Självklart skall samhället rycka in och lösa både mat och bostadsproblem vid vissa akuta tillfällen, så kallat nödbistånd. Förslagsvis kan man samla hela familjen och tillfälligt ge dom mat och husrum. Men sedan skall beslutet verkställas och familjen skall skickas tillbaka till det ställe där de kom ifrån. Ett nej måste alltid vara ett nej, även i Sverige.

Vi uppfattas som veliga, luddiga och otydliga när vi kommer med olika besked, ger olika signaler. Migrationsverket gör en gedigen utredning med det material de kan få fram och fattar ett relevant beslut. Blir det då avslag går vissa personer under jorden och ansluter till det skuggsamhälle som håller på att växa fram. Sen söker de ekonomiskt stöd från kommunen och i vissa fall får dom ekonomiskt stöd. Så länge vi håller på med detta dubbelspel växer skuggsamhället och kriminaliteten växer inom dessa grupper.

- Den första januari 2020 ska barnkonventionen bli svensk lag. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten och barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm

Jo Åsa det stämmer, men grunden måste vara att en myndighet har beslutat att personen i fråga får vistas i landet. Alla barn och vuxna som får uppehållstillstånd blir erbjuden både mat och bostad. Men återigen - om en myndighet har beslutat att det inte finns asylskäl skall personen ifråga lämna landet.

- Vi ska inte ha barn i Stockholm som fryser när det är kallt eller som är oroliga över att inte ha mat på bordet, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

Dessa Stockholmsbarn kan vi se och följa i TV-programmet ”Stockholmspoliserna” Barnen håller ofta till omkring Medborgarplatsen och lever genom småstölder, sälja knark och springa ärenden till grövre kriminella personer. Medborgarplatsen har på nått årtionde utvecklats till ett kriminellt centrum. Detta beteende vill vi inte ha i vårt land, varken i Stockholm eller i Säffle.

Vi Moderater har en klar uppfattning i denna fråga.

- Det som fått nej på sin asylansökan ska lämna landet. Man kan inte ge dubbla signaler, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.

# 7 Lasse Hasselgren

Moderaterna

Karlshamn