Arbetsförmedlingen levererar inte och det har dom först nu upptäckt i regeringskansliet. Det finns väl tusen och åter tusen medborgare som under årens lopp varit i kontakt med arbetsförmedlingen och som för många årtionden sedan upptäckte att arbetsförmedlingen inte levererar. Men bättre sent än aldrig och nu ligger frågan på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bord.

För att lösa detta enorma problem krävs gigantiska insatser och stora omorganisationer och att i detta läge tillsätta en överdirektör är väl kanske inte det första man tänker på, men det gör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon tillsätter en överdirektör som skall lösa arbetsförmedlingens problem. Bra jobbat Ylva! Ensam är stark!

Du måste förlåta oss Ylva men vi är några personer som inte tror på din idé med en ny överdirektör.

Arbetsförmedlingen började 1902 och har vuxit allt sedan dess. Idag är Arbetsförmedlingen en koloss på 14 000 medarbetare och en budget på 75 miljarder. Trots detta levererar inte arbetsförmedlingen det dom ska.

Af kanske inte vet vad dom skall leverera. Af kanske inte vet hur dom skall leverera eller varför dom skall leverera. Kan det vara så att den ena handen inte vet vad den andra gör.

Vi som inte tror på överdirektörer tror på en stark omorganisation, en omorganisation där vi river väggarna, lägger ut uppdrag på entreprenad och bygger nytt.  Som jag ser det kan vi inte omorganisera arbetsförmedlingen. Detta är gjort en antal gånger.  Vi måste kasta ut barnet med badvattnet. Gå till botten med denna fråga.

Vi måste helt enkelt riva ner väggarna och börja om på nytt, vi måste göra ett rejält omtag!

Då gäller det att tänka utanför boxen. Omfördela alla arbetsuppgifter, till andra myndigheter, till andra privata aktörer eller till den nya arbetsförmedling som skall födas fram.

Som exempel kan nämnas att tillsyn över arbetslöshetskassan kan kanske föras över till försäkringskassan. När det gäller arbete och arbetsförmedling kan många arbetsuppgifter föras över till privata bemanningsföretag eller rent av kommunen. Vi måste även omarbeta och förenkla alla dessa AMS-bidrag till en liten matris så både arbetsgivare och arbetstagare vet vad som gäller och vad som finns att söka.

Men vi skall inte lösa alla problem här och nu. Nu gäller det att vara modig, lägga ner nuvarande arbetsförmedling och satsa mot nya mål i framtiden.

Vi Moderater tror på arbetslinjen därför vill vi lägga ner af i dess nuvarande form och arbeta fram en ny ordning på arbetsmarknaden. En organisation där förmedling av arbete prioriteras och belönas.

#7 Lars Hasselgren

Moderat