Karlshamnsoppositionen har vid flera tillfällen och på olika sätt försökt få koalitionen att inse att det råder brist på parkeringsplatser i centrala Karlshamn. Vi har skrivit interpellationer i kommunfullmäktige och vi har skrivit nämndinitiativ i Teknik- och Fritidsnämnden, tillika Trafiknämnd.
Nu äntligen har koalitionen insett detta genom att på senaste sammanträdet tillmötesgå våra förslag och ge förvaltningschefen i uppdrag att söka bygglov för en ny parkeringsplats vid Rosenvägen.
Karlshamnsoppositionen vill framföra ett stort tack för beslutet och hoppas att detta är början på ett gott framtida samarbete.
Med gemensamma krafter och goda förslag kan vi föra Karlshamn mot en god och trygg framtid.