Till att börja med vill jag tacka Anders Gustavsson på BLT för en bra ledare den 28 oktober. Det du skriver stämmer precis, vi vill hellre lägga dessa pengar på välfärd än till utköp av personal.
Karlshamns kommun har under några år haft som mål att bli en modern och attraktiv arbetsgivare. Men idag måste vi nog konstatera att det är långt kvar till målet. Frågan är om vi ens har påbörjat arbetet?
Ernst & Young har bland annat tittat på chefskarusellen och funnit att mellan 2015 – 2017 hade 51 av 107 chefer slutat i kommunen. Kostnaden för att rekrytera nya chefer uppskatta Ernst & Young till 17 – 19 miljoner. Mycket pengar som vi kunde ha till annat. Men även annan personal har under åren blivit utköpta.
Från 2019 fram till sommaren 2020 har kommunen fortsatt med sin utköpspolitik och spenderat ytterligare 6,2 miljoner för att bli av med viss personal.
Detta är naturligtvis ingen hållbar personalpolitik. Viss personalomsättning har alla företag men Karlshamns kommuns omsättning tar priset. Sen skall vi tillägga att bakom varje utköp finns en människa som förmodligen ofta mår dåligt. Karlshamn är tydligen en kommun som köper ut många medarbetare. Av 273 kommuner som svarat på SVT:s enkät ligger Karlshamn på 17:e plats. Vi har alltså en bra topplacering på 20 i topplistan. På de senaste åren har Sveriges kommuner köpt ut personal för 826 miljoner. Nästan en miljard!
Då skall vi även tillägga att många utköp sker av sjuka och arbetsskadade medarbetare.
Det är dags att vakna och inse att vi i Karlshamn är på fel väg. Tre stora yrkesgrupper har räckt upp handen och höjt sin röst och haft synpunkter på sin arbetsmiljö. Det började med undersköterskorna, sedan kom socialsekreterarna och nu senast var det lärarkåren. Tre stora yrkesgrupper som representerar 100-tals kommunala medarbetare.
Vi politiker måste ta dessa signaler på allvar. Vi måste se till att en förändring kommer till stånd. Det är väl ändå vi som har ansvar för personalpolitiken och arbetsmiljön i kommunen.
Vem bär då ansvaret för personalen och alla dessa utköp under de senaste fem åren? Jo det är kommunstyrelsen som har personalansvar. Vi som sitter i nämnderna har inte längre något personalansvar.
Men nu är det väl ändå dags att svälja stoltheten och erkänna att vi (KS) totalt misslyckats med vår personalpolitik. Nu är det dags att förändra.
På kort sikt måste vi se till att förbättringar sker. Bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal. Vi måste lyssna på personalen. Ge dom korrekta svar på de spörsmål dom ställer.
På längre sikt måste vi nog ställa oss frågan om vi är rätt organiserade. Är kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, rätt organ att hantera personalfrågor. Tydligen inte. Det kanske finns andra sätt att arbeta med dessa frågor bara vi är lite ödmjuka och förändringsbenägna.
Vi har inte råd att misslyckats med vårt mål!