Läste i BLT att Monica Othén vill ha fast anställd personal istället för närakut i Karlshamn. Delvis har hon rätt. Vi måste se till att ha fast anställd personal inom sjukvården. Men inte istället för närakuten i Karlshamn. Utan istället för all inhyrd personal. Den inhyrda personalen blir som en gökunge. Den äter upp sjukvårdens resurser inifrån. Här måste SKR gå in och arbeta för att vi i framtiden växlar ut hyrpersonalen och erbjuder en fast anställning istället. En fast anställning till normala löner.
Under 2017 kostade hyrpersonal hela 5,2 miljarder. Här kan vi snacka om vinster i välfärden. Hyr-Läkare och inhyrda sjuksköterskor skär guld med täljkniv, medan den fasta personalen får slita ont. Sjukvården har på något sätt utvecklats i helt fel riktning. Detta är något vi måste komma tillrätta med.
Så här ser hyreskostnaderna ut:
 
Läkare
2016: 3 415 283 000 kr
2017: 3 697 580 000 kr
Sjuksköterskor
2016: 993 428 000 kr
2017: 1 296 196 000 kr
Totalt
2016: 4 601 685 000 kr
2017: 5 210 304 000 kr
Källa: Sveriges Kommuner och landsting.
 
År 2017 var alltså kostnaden 5,2 miljarder, vad den är idag törs man inte tänka på. Men tänk istället på hur mycket vård vi skulle kunna få för alla dessa pengar.
När det sedan gäller närakuten är vi nog en 50–60 000 invånare i västar Blekinge som vill ha en närakut i Karlshamn. Du kanske har missat det, Monica.