Visar inlägg från februari 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Inkast på Asarums IP

Jag tycker det är tråkigt att Karlshamnskoalitionen, (S, C och MP) medvetet misstolkar vårt budskap när det gäller skridskobanan i Mörrum och nu Klubbhuset på Asarums IP. Vi har vid flera tillfällen informerat fullmäktige att vi inte är emot skridskobanor, klubbhus eller simbassänger. Men dessa satsningar får göras när vi har balans i ekonomi.
När ekonomin är hårt ansträngd och dåliga tider är på väg in måste vi hushålla med invånarnas skattepengar. Då kan vi inte lägga stora summor på något som vi inte behöver. Min mamma, som var en klok kvinna sa, ”i dåliga tider får man inte köpa det man behöver, man får köpa det man oundvikligen inte klarar sig utan “. Kloka ord.
Vi klara oss utan skridskobanor och klubbstugor. Men det vi oundvikligen behöver är en bra skola till våra ungdomar, en bra vård för våra sjuka och en god omsorg för våra seniorer.
En av Per-Ola Mattsson (S) partiledare sa ”den som är satt i skuld är inte fri”. Även detta kloka ord som många kommuner borde ta på allvar idag. Så även Karlshamns kommun.
Idag har många kommuner investeringsbehov. Det finns många hål att stoppa pengar i. Då måste vi med omsorg välja var vi placerar våra skattemedel. Och en sak är säker, vi kan inte fortsätta låna pengar, då blir vi aldrig fria. Vi måste rätta mun efter matsäcken.
Under åren 2014 – 2018 försämrades kommunens soliditet avsevärt. Det enda vi kan göra för att förbättra vår situation är att betala av på lånen, inte ta nya.
Slutligen vill jag återigen påpeka att Karlshamnsoppositionen inte alls är emot en ny isbana i Mörrum ej heller ett klubbhus på Asarums IP. Men dessa satsningar måste vi vänta med tills vi lever i bättre tider och med en god och väl balanserad ekonomi.
Då satsar vi på Asarums IP med både belysning och förbättrade parkeringsplatser. Att satsa på förbättrade parkeringsplatser ser vi speciellt fram emot, Per-Ola.

Hur mår du - Karlshamn

Det var inte många veckor sedan som Lärarfacket gick till kommunen och slog larm om en dålig arbetsmiljö. Nu är det Kommunal som slår larm om dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Ja, dom pekar bara ut ett äldreboende men vi kan nog ana att det inte är så bra på fler ställen. Sjuktalen är fortfarande höga, sägs det.
Skyddsombudet och facket kräver en radikal förändring på det aktuella boendet. Radikal förändring, det betyder en grundlig förändring av verksamheten. Det är inte små krav man kräver. Problemen måste stå i paritet med kravet. Stämmer detta måste vi konstatera att vi har stora problem inom äldrevården, i alla fall på det utpekade hemmet.
Enligt facket mår medarbetarna psykiskt dåligt eftersom de känner sig kränkta och nedvärderade av en utpekad chef. Det är inte utan att man tar sig för pannan och tänker ”Vad har vi för chefer inom vården”. Om man sedan tänker tanken vidare att vi alla kanske en dag kommer till äldrevården blir man lite orolig och riktigt känner hur en våt filt lägger sig över de sista ljuva åren.
Det är helt riktigt som facket konstaterar att detta beteende leder till höga sjukskrivningstal. De som kan söker andra tjänster, kanske till våra grannkommuner. Hur sjuktalen ser ut i vår kommun vet inte vi politiker på lägre nivåer. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för personal och sjukfrånvaron.
Personalchefen Jonas Jönsson delar naturligtvis inte fackets uppfattning. Jonas säger att kommunen har gjort flera saker för att det skall bli bättre. Men tydligen har man gjort saker som inte personalen uppmärksammat.
Saken är den att man måste göra rätt saker på rätt sätt för att det skall bli ett gott resultat. Gör man rätt saker på fel sätt blir resultat inte bra. Ej heller om man gör fel saker på rätt sätt. Skulle man sedan göra fel saker på fel sätt då uteblir resultatet helt.
För att ta reda på vad personalen tycker skall omsorgschefen Torill Skaar utarbeta en arbetsmiljöenkät som personalen får fylla i anonymt. En bra åtgärd men som kräver både efterarbete och eventuella omplaceringar för att den skall upplevas givande av personalen.
Nu har facket slagit larm om dålig arbetsmiljö inom lärarkåren, inom äldrevården och även inom socialkontoret. Hur många anställda inom kommunen måste räcka upp handen och vittna om att de mår dåligt innan vi gör radikala förbättringsåtgärder för att kommunen skall bli en attraktiv arbetsgivare.
Vi måste avsätta tillräckligt med skattemedel till välfärden; äldrevården, lärarna, och socialarbetare med andra ord vård – skola – omsorg.
När välfärden går på knä kan vi inte lägga våra skattepengar på skridskobanor och fotbollsstugor.
Det får vi göra när vi lever i bättre tider.