Karlshamns kommun har som mål att arbeta för att bli en modern och attraktiv arbetsgivare. Hur har det gått med det målet? Ja, tyvärr måste vi nog konstatera att målet inte på långa vägar är uppfyllt. Idag inom kommunen har vi en dålig arbetsmiljö, en hög chefsomsättning och höga sjuktal. Det är många med mig som måste konstatera att Karlshamns kommun är ingen attraktiv arbetsgivare.
Droppen som förhoppningsvis får bägaren att rinna över fick vi i veckan då personalchefen sa upp efter många tjänsteår.
- Den politiska ledningen och jag har lite olika uppfattningar hur personalarbete skall skötas, sa han!
Ernst & Young har tittat på chefskarusellen och funnit att mellan 2015 – 2017 hade 51 av 107 chefer slutat i kommunen. Kostnaden för att rekrytera nya chefer uppskatta Ernst & Young till 17 – 19 miljoner. Mycket pengar som vi kunde ha till annat.
Detta är naturligtvis ingen hållbar personalpolitik. Viss personalomsättning har alla företag men Karlshamns kommuns omsättning tar priset. Sen skall vi lägga till alla medarbetare som blir utköpta. Vi är tydligen den kommun som köper ut flest medarbetare. Då skall vi tilläga att de flesta utköpen sker av sjuka och arbetsskadade medarbetare.
Vi kan även konstatera att vi har stora yrkesgrupper som på senare tid höjt sin röst och haft synpunkter på sin arbetsmiljö. Det började med undersköterskorna, sedan kom socialsekreterarna och nu senast var det lärarkåren. Tre stora yrkesgrupper som representerar 100-tals medarbetare.
Vi politiker måste ta dessa signaler på allvar. Vi måste se till att en förändring kommer till stånd. Det är väl ändå vi som har ansvar för kommunen.
På kort sikt måste vi se till att förbättringar sker. Bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal. Vi måste lyssna på personalen. Ge dom korrekta svar på de spörsmål dom ställer.
På längre sikt måste vi nog ställa oss frågan om vi är rätt organiserade. Är kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, rätt organ att hantera personalfrågor. Tydligen inte. Det kanske finns andra sätt att arbeta med dessa frågor bara vi är lite ödmjuka och förändringsbenägna.
Vi har inte råd att misslyckats med vårt mål!