Skolan och skolans utbildningar tillhör grundbultarna i vårt samhälle. Det är oerhört viktigt att vi erbjuder våra barn en skola som är trygg, intressant och modern. Skolan måste anpassa sig efter den kontext den befinner sig i. Samtidigt måste skolan erbjuda fria utbildningar såsom konst, teater och musik.
Men hur står det till i vår svenska skola och vad händer i Karlshamns skolor? Jag tror att Karlshamns skolor inte skiller sig så mycket från andra skolor i Sverige. Men det finns en viss skillnad. I Karlshamns skolor råder för närvarande en stor kris.
Det är inte utan att jag är lite orolig för skolan i Karlshamn. För ett par veckor sedan läste vi i BLT att Karlshamn förlorat två tunga skolledare, en gick till Olofström och den andra återvände hem till Sölvesborg. Här måste vi ställa oss frågan varför två duktiga medarbetare väljer att lämna kommunen. En tredje skolledare har av kommundirektören blivit hemförlovad. Nu konstaterar vi att vi under kort tid förlorat tre tunga skolledare.
I förra veckan läste vi i BLT att ordförande och vice ordförande i Gymnasienämnden avgår. Nu har alltså även den politiska ledningen kastat in handduken. Jag ställer mig tre frågor, vad händer med Karlshamns skolor, vad gör dom på skolkontoret och vem styr verksamheten?
I samband med kommunfullmäktiges budgetdebatt beslutades ett sparkrav på sammanlagt 48 miljoner på skolan i Karlshamn. Skolan saknar idag både politisk ledning och flera skolledare. Att i detta läge spä på krisen ytterligare med ett så pass stort sparkrav anser jag vara att slå undan benen för allt förändringsarbete som måste ske i Karlshamns skolor.
Karlshamnskoalitionen lägger sparkrav på så gott som alla politiska nämnder utom en, kommunstyrelsen, här ökar man sitt anslag med 7 miljoner 2020 och denna ökning skall fortsätta både 2021 och 2022. Hur tänker dom här?
Bättre hade det varit om Karlshamnskoalitionen sparat de 120 miljoner som dom skall lägga på en skridskobana i Mörrum. Dom pengar hade passat bättre i välfärden, vården, skolan och omsorgen. Det är dessa områden som utgör grundbultarna i vårt samhälle. Mys och pys i form av idrott, kultur och badanläggningar får vi skjuta på till nästa högkonjunktur. Rådande högkonjunktur är på sista versen och den har man för övrigt vi schabblet bort.
Om vi hade tagit bort skolans sparkrav på 50 miljoner hade vi ändå haft 70 miljoner kvar till vården och omsorgen. På så sätt skulle skolan i Karlshamn få möjlighet att sakta och säkert se över den kris som skolan idag befinner sig i. Påbörja sitt förändringsarbete, utveckla skolformen och erbjuda en god skolmiljö.
Att gå in i år 2020 med en ny politisk skolledning och nya skolledare samt ett sparkrav på nästan 50 miljoner är som att lägga en tung våt filt över hela skolarbetet. Gör om och gör rätt, skolan är vår framtid.
För att komma tillrätta med skolan kris måste vi ta bort sparkravet. Lägga ner BUS-nämnden och Gymnasienämnden. Inrätta en Utbildningsnämnd som ansvar för all utbildning från födseln till graven.
Nu ställer vi vårt hopp till vår nyvalde ordförande i gymnasienämnden, Maria Hjelm-Nilsson och hennes nyanställda förvaltningschef, Tomas Ringberg.
Jag hoppas den nya skolledningen kavlar upp skjortärmarna och tar ta i krisen på allvar.