Centern, förre detta Bondeförbundet, vill ge nordvästra Sverige skattelättnader. Det är inte utan att man tar sig för pannan och utbrister: Voine Voine! Vad får dom allt ifrån?

Att på detta sätt dela in landet i olika skattezoner är inte bara orättvist, det är även en vansinnig ide. Tänkt bara vilket elände det skulle uppstå vid gränsen. Givetvis skall vi inte dela in landet i olika skattezoner. Det anser jag vara helt fel sätt att angripa problemet. Nej, ner i papperskorgen med Centerns skatteidé.

Då är det bättre att fokusera på näringslivet. Hur Sverige skall få balans i ekonomin. Hur skall Sverige förbereda sig för kommande lågkonjunktur? Ett sätt är ju att arbeta för att fler får ett jobb att gå till. Vi kan även arbeta för att minska antalet bidragstagare. Ett sätt är då att förändra bidragsekonomin så att det alltid lönar sig att ta ett arbete. Detta kallar vi arbetslinjen.

Sen kan jag hålla med Centren om att det finns en klyfta mellan stad och land. Men den klyftan har nog mer gemensamt med arbetsmarknadspolitiken än med skattepolitiken. Inom ekonomin har vi ett relativt bra kommunalt utjämningssystem som gör att det inte blir alltför stora skillnader mellan stad och land. Låt oss se om detta även kan fungera inom arbetsmarknaden. För det kan ju inte vara meningen att alla jobb med tiden skall utföras i Stockholm. Om vi lyckas fördela jobben till både små och stora kommuner är jag övertygad att skillnaden mellan stad och land kommer att minska. Det finns faktiskt ett liv dit tunnelbanan inte når.