I fem år var det Gustav Fridolin som utbildningsminister. Vi kan naturligtvis inte skylla allt elände på honom men klart är att skolan i Sverige har tappat mark under många år. På 1960-talet var en svenskutbildad ingenjör eller en sjuksköterska vida berömd för sin gedigna utbildning. Idag är det många länder som har sprungit om Sverige. Det visar inte minst de PISA-utredningar som redovisat senaste åren.
Skolan har blivit ett sorgebarn inom den svenska välfärden. Men alla skolor är inte dåliga. Alla lärare är inte dåliga. Det finns mängder med både skolor och lärare som gör ett fantastiskt jobb.
Problemet ligger i den socialistiska idéen att alla skall vara lika. Alla skall ha samma undervisning, trots att vi alla är olika.
Vi föds olika, vi uppfostras olika och vi har olika intressen. Därför bordet det vara självklart att vi vill olika saker och vi vill studera olika saker. Vissa av oss vill ha en kortare yrkesutbildning för att komma ut i arbetslivet snabbt. Andra vill lägga flera års studier på högskolor och universitet för att få ett intressant jobb.
Här gäller det att erbjuda utbildningar som passar alla. Dom som känner att dom är praktiska erbjuds utbildning inom detta område. Dom som har lite svårare att ta till sig kunskap behöver lite extra hjälp.
Sen har vi en grupp ungdomar som både vill och har förutsättningar för att studera både länge och kanske även lite snabbare än andra. Dom måste vi ta hand om!
Vi måste se till att dessa ungdomar får den undervisning de förtjänar. Så att de får ut så mycket som möjligt under sin skoltid.
Det bästa vi kan göra är att dela upp undervisningen i olika grupper. Och detta kan vi börja med redan på lågstadiet. På så vis kan de som behöver mycket hjälp få de resurser de behöver. Dom som vill och har möjlighet till lite snabbare undervisning sätter vi i en egen grupp. Naturligtvis får detta arbete ske i nära samråd mellan lärare, elev och förälder.
På detta sätt får vi en skola som tar hand om alla elever utifrån den specifika eleven intresse och förutsättningar. Då finns det möjligheter för alla att trivas och göra goda insatser och utvecklats till nöjda välutbildade samhällsmedborgare.