Läste för några dagar sedan att alla anställda i Karlshamns kommun skall jobba heltid. Kommunledningen har helt plötsligt fått för sig att detta är en jämställdhetsfråga. I synnerhet när det gäller den kommande pensionen. Vidare tycker man att personalen skall jobba när behovet är som störst. Att personalen skall jobba är väl en arbetsledarfråga, eller?
Som gammal beteendevetare måste jag ställa frågan om detta verkligen är rätt väg att gå. Att peka med hela handen? Att erbjuda heltid till alla som vill jobba heltid är ett bra förslag. Men att instifta ett krav att alla skall jobba heltid – jag är tveksam. Det känns lite omodernt att införa fyrkantiga skallkrav i Sverige år 2019. För övrigt är Sverige full av människor som av en eller annan anledning vill jobba halvtid eller deltid. Skall vi utestänga alla dessa från den kommunala arbetsmarknaden?
Det kan röra sig om en familj som bredvid jobbet driver ett mindre jordbruk eller en förälder som har ett handikappat barn. Att i det läge vara tvungen att hänvisa till ett krav att alla skall jobba heltid anser jag vara lite fyrkantigt. Man undrar vad kommunens personalchef tycker?
Sen är det väl även så att vi går mot ett samhälle där individens frihet och självbestämmande blir mer och mer utbrett. Människor i allmänhet vill ha ett eget val och inte helt bli uppbundna till konstiga regler och krav. Dagens personalpolitik föredrar andra metoder och den autoritära chefen har vi fått pensionera för länge sedan. Idag gäller valfrihet.
Det är lite av samma märkliga pedagogik över beslutet att våra undersköterskor i kommun skall börja städa på äldreboenden. Har dom inte tillräckligt med arbetsuppgifter? Delade turer och omöjliga scheman. Här är det ekonomiska skäl som gör att man måste ta bort de lokalvårdare som idag sköter lokalvården. Från och med juni skall undersköterskor ta hand om städningen.
Detta beslut kan innebära att fler undersköterskor flyr kommunen och söker jobb i våra grannkommuner. Många tjänstemän och chefer har redan slutat inom kommunen. Vi undrar varför personalomsättningen är så omfattande i kommunen. Att Karlshamns kommun har en urusel ekonomi är ett välkänt fenomen. Så varför bara låta undersköterskorna städa. Låt även all administrativ personal i rådhuset börja städa på rådhuset. Då spar vi ännu mer pengar! Nej, jag är tveksam till förslaget att skippa lokalvårdarna. Jag är även tveksam till heltidskravet inom kommunen.
Jag hoppas verkligen att vi får ordning både på kommunekonomin och på personalsituationen. Men det innebär att vi måste erkänna våra fel och brister. Här gäller det att kasta prestigen, kavla upp skjortärmarna och börja jobba tillsammans med personalen. Rätt man på rätt ställe med rätt arbetsuppgifter och en överenskommen arbetstid och lön under ansvar.
Om du lyssnar och jobbar med din personal kommer dom goda resultaten att visa sig!