Visar inlägg från mars 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Bravo KD !

Ibland har riksdagen blivit beskylld för att vara Sveriges största lekstuga. Sant eller inte är upp till var och en att avgöra.
Men en sak är säker. Om alla partiledare hade varit inskriva på dagis och uppfört sig på samma sätt som i riksdagen hade läraren tagit alla partiledare utom en i örat och förklarat att man inte får mobba en medmänniska.
Jag tycker KD gjorde rätt som beslutade att från och med nu skall vi lyssna och prata med SD. Att sen samarbeta och eventuellt tillsammans fälla regeringen är ju en helt annan fråga.
Vi har har två öron och en mun, låt oss nyttja våra sinnen!

Hela Stockholm är full med lantisar

Hela Sverige skulle tjäna på att stockholmarna får lägre skatt. Men det måste kombineras med ett paket av åtgärder, menar nationalekonomen Johan Eklund.
Ovanstående resonemang är lika dumt som när en kvinnlig politiker påstod att stockholmare är smartare än lantisar. Till att börja med kan vi konstatera att hela Stockholm är fylld med inflyttade lantisar. Några gedigna stockholmare är svåra att hitta. De flesta har flyttat ut på landet.
Stockholms skattebetalare står för mer statliga skatteinbetalningar än 80% av landets kommuner tillsammans. Detta trots att bara ca 10% av landets befolkning bor i Stockholm. Anledningen till detta är att många i Stockholm betalar såväl statlig inkomstskatt som värnskatt.
Att Stockholms innevånare bidrar med höga skatteintäkter är inte förvånade, men man kan fråga sig varför. Enligt mitt sett och se det beror detta på att såväl näringsliv som den offentliga sektor med en dåres envishet flyttat alla myndigheter och huvudkontor just till Stockholm. Många människor som är födda och uppväxta i mindre städer och på landsbygd vill gärna bo kvar där. Men det går inte. I synnerhet inte om man är högutbildad och vill ha en högra tjänst. Då måste du till Stockholm. Med detta kan vi konstatera att landsbygdens folk inte flyttar till Stockholm av egen fri vilja utan därför att de måste för att få ett jobb. Detta gäller naturligtvis inte endast Stockholm utan alla större städer.
Men det finns lösningar på allt, även detta problem. Som jag ser det skulle vi kunna börja med att göra en omflyttning av statliga myndigheter. Ut med statliga myndigheter till städer i landet, gärna våra universitetsstäder, där finns det utbildat folk. Övriga städer som kan komma ifråga är våra residensstäder.
Näringslivets huvudkontor bör ligga där produktionen är och inte på fina gatan i Stockholm. Varför måste alla våra huvudkontor för banker ligga intill Kungsträdgården? Nej, placera ut dom till olika delar av landet. Numera finns det ju både videokonferenser och Skype.
Däremot kan jag hålla med Johan Eklund att vi måste sträva efter en mycket starkare koppling mellan marginalproduktivitet och de förmågor och kunskaper som skapar ekonomiska värden och den lön som individen får. I annat fall får vi problem i hela ekonomin. Ingen vill helt enkelt utbilda sig. Det kostar så mycket och ger så litet.
Sverige har ett problem. Kunskaper är inte kopplade till lön. I Sverige har socialdemokratin tillsammans med LO drivit fram skyhöga löner för vissa yrkesgrupper. Löner som helt saknar kontakt med verkliga förhållanden. En hamnarbetare tjänar 38 000 kr i månaden, en sjuksköterska 28 000 kr i månaden. Då skall tilläggas att sjuksköterskan har 3–4 års studier på universitet vilket hamnarbetaren saknar.
Ett annat stort problem är att små- och medelstora företag har svårt att bli av med anställda som missköter sig. Här skulle en modern arbetsrätt kunna göra stor nytta.
Min slutsats blir att vi måste omfördela jobben och sprida dom i hela landet. Sänka skatten på arbete för alla samt inför en ny modern arbetsrätt. Då ger vi oss själva möjligheter till utveckling.
 
Lasse Hasselgren
Moderat och f.d.08