Att Karlshamns kommunalråd kastad resultatet av två arkitekttävlingar på sophögen tycker även jag är bedrövligt. Men det kanske finns bakomliggande orsaker till detta. Men det är som du skriver, det har kostat kommunens innevånare många miljoner kronor.
Torget var det första tävlingsförslag som förkastades. Detta förslag kommer förmodligen aldrig att förverkligas. Många innevånare tyckte att torgpaviljongen var felplacerad. Det var inte bara fastighetsägarna och affärsinnehavarnas åsikt som fällde torgförslaget. Men torget skall byggas om när ekonomin tillåter detta och det blir definitivt inte fler parkeringsplatser på torget. Kanske byggs torget om i olika etapper.
Det andra arkitektförslaget som skrotades var mycket riktig det planerade kulturhuset som skulle bland annat innehålla biblioteket. Att kulturhuset flyttas till en oviss framtid är vi många som beklagar. Kulturhuset hade höjt hela området med en spännande exteriör. Men att kulturhuset offrades till fördel för Netports etapp 5 är nog en felaktig slutsats. Var kommer sådan information ifrån?
Etapp 5 har planerats under lång tid och kommer att börja byggas under första kvartalet 2019. Denna byggnad kommer lyfta hela Pirområdet. Övriga byggnader på Piren är mörka och lite intetsägande. Men när etapp 5 står klar kommer hela Piren att få ett rejält lyft. När sedan Peter kallar etapp 5 för Tivoli undrar jag vilka nöjesarrangemang han besökt som barn. Och när han fortsätter sitt gnäll med att detta hus skulle dra ett löjes skimmer över Karlshamn undra jag verkligen i vilken håla han kommer ifrån. En gång kommer säkert ett kulturhus att byggas och då kommer vi se till att denna byggnad blir lika vacker och spännande som etapp 5.
Om söndagarna när jag och hunden går vår morgonpromenad nere i hamnen kommer vi att ha både Mieån, Kastellet och Anders Törnqvist vackra byggnad i fonden. Likväl kommer inseglande gästbåtar att passera detta kommande sjömärke. Kommer att bli en sevärdighet i Karlshamn.
Som knorr på gnället påstår Peter Salander att etapp 5 haft startsvårigheter med bland annat för få intressenter. Jag har hört helt andra åsikter. Att bygget blivit några månader försenat beror på helt andra saker. Till att börja med hittades lite spår av det kolupplag som en gång i tiden fanns här. Detta var vi tvungna att utreda och saneras för att det skall bli säker miljö i framtiden. Likaså är det ett mycket komplicerat arbete att anlägga grunden för detta hus. Att bibliotekets hyrespengar skulle rädda etapp 5 är återigen en felaktig slutsats. På grund av gällande detaljplan är det idag mycket osäkert om biblioteket kommer in i etapp 5 över huvud taget.
Till skillnad från Peter har jag bara hört gott om etapp 5 och att det finns intresse att hyra in sig i huset. Sen kanske inte huset blir full uthyrt från dag ett, men vilket kontorshus blir det.
Nej Peter – något tivoli blir det inte på Östra Piren men väl ett nytt spännande kontorshus som tillsammans med befintliga byggnader lyfter Piren. Detta tackar vi Karlshamnsarkitekten Anders Törnqvist för.