Ronneby och Kalling har fortfarande bevattningsförbud. Likaså uppe i Tingsryd. Nymölla pappersbruk går på halvfart på grund av för låga vattennivåer i Ivösjön. Idag läste jag i BLT att sjön Mien också har en alltför låg vattennivå.
Var skall det sluta?
Karlshamns kommun skall bygga ett nytt vattenverk. Rå vatten skall tas från Mien och Mörrumsån. Men i båda dessa vattendrag är det låga nivåer och ont om vatten. Enda lösningen är att det regnar stora mängder tre, fyra månader i rak och/eller en mycket snörik vinter. Men vad händer om det inte gör det?
Då får vi stora problem sommaren 2019.
I stället för att fokusera på dessa problem ägnar kommunen mycket tid åt en bolagisering av vattenverket. Det kanske är dags att sätta bolagiseringen på vänt och prioritera vattenproblemen.
VA-enheten står inför stora utmaningar i framtiden. I detta läge tycker vi att det är bättre att fokusera på de problem vi har och flytta bolagiseringen på framtiden.
I en rapport från WSP framkommer att risken för vattenbrist ökar i framtiden och att vattenresurserna i Blekinge kommer att bli begränsade. I skenet av detta bör vi söka samverkan med andra aktörer.
Vidare bör vi snarast upprätta en dialog med näringslivet kring fördelning av vatten vid vattenbrist. Vi måste samverka med industrin för att identifiera vilka möjligheter vi har att hushålla med vattnet.
Vi måste även skapa forum för dialog med hushållen i kommunen för att höja motivationen för att spara på vattnet.
 
När det gäller vattenverk i framtiden måste vi grundligt utreda och planera för att använda Östersjön som en vattentäkt i framtiden. Vi måste tillsammans utreda ett avsaltningsverk. Vi måste även ställa oss frågan om det är möjligt att bygga ett gemensamt ledningsnät med andra kommuner.
 
Varför inte räcka ut handen till Sölvesborg, Bromölla, Tingsryd och Olofströms kommuner och höra om dom är intresserade att utreda frågan om ett gemensamt vattenverk, kanske i Pukavik. Ett gemensamt vattenverk som tar in havsvatten och gör om det till dricksvatten.
Vissa tider under året skulle vi kunna ta in sötvatten från sjöar och åar och när nivåerna blir för låga går man över till havsvatten. Tekniken lämnar jag över till professionen.
 
Vi Moderater var och är fortfarande tveksamma till att bolagisera vattenverket. Vi vill gå vidare med havsvatten och tillsätta en utredning tillsammans med närliggande kommun.