I veckan skrev Jessica Katz i sin krönika att en bättre ansvarsfördelning behövs i arbetsmarknadspolitiken.
Mycket bra! Jag kan inte annat göra än att ställa mig upp och applådera!
 
För det är nämligen så att arbetsförmedlingen inte levererar det dom ska. Glädjande kan jag konstatera att man nu äntligen har upptäckt detta i regeringskansliet. Men det finns väl tusen och åter tusen medborgare som under årens lopp varit i kontakt med arbetsförmedlingen och som för många årtionden sedan upptäckte att arbetsförmedlingen inte levererar. Men bättre sent än aldrig och nu ligger frågan på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bord.
För att lösa detta enorma problem krävs gigantiska insatser och stora omorganisationer och att i detta läge tillsätta en överdirektör är väl kanske inte det första man tänker på, men det gör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon tillsätter en överdirektör som skall lösa arbetsförmedlingens problem. Bra jobbat Ylva! Ensam är stark!
Du måste förlåta oss Ylva men vi är några personer som inte tror på din idé med en ny överdirektör.
Arbetsförmedlingen började 1902 och har vuxit allt sedan dess. Idag är Arbetsförmedlingen en koloss på 14 000 medarbetare och en budget på 75 miljarder. Trots detta levererar inte arbetsförmedlingen det dom ska.
När arbetsförmedlingen inte levererar det dom skall måste kommunerna ta tag i frågan och avsätta både tid och pengar för att få folk i arbete.
Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och arbetsförmedlingen måste därför förtydligas. Medan arbetsförmedlingen förmedlade drygt 13 procent av jobben 2017 (SCB:s Arbetskraftsundersökning), gick 29 procent av deltagarna till arbete tack vare kommunala insatser.
En förklaring till detta är att kommunerna har betydligt större incitament att få folk i arbete än vad arbetsförmedlingen har. Om kommunerna misslyckas att få folk i arbete ökar bördan försörjningsstöd. Detta måste undvikas på alla sätt.
Vi måste helt enkelt riva ner väggarna och börja om på nytt, vi måste göra ett rejält omtag!
Då gäller det att tänka utanför boxen. Omfördela alla arbetsuppgifter, till andra myndigheter, till kommunerna, till andra privata aktörer och till den nya arbetsförmedling som skall födas fram.
Som exempel kan nämnas att tillsyn över arbetslöshetskassan kan kanske föras över till försäkringskassan. När det gäller arbete och arbetsförmedling kan många arbetsuppgifter föras över till privata bemanningsföretag eller till kommunen. Vi måste även omarbeta och förenkla alla dessa AMS-bidrag till en liten matris så både arbetsgivare och arbetstagare vet vad som gäller och vad som finns att söka.
Nu gäller det att vara modig, lägga ner nuvarande arbetsförmedling och satsa mot nya mål i framtiden.
Vi Moderater tror på arbetslinjen därför vill vi lägga ner af i dess nuvarande form och arbeta fram en ny ordning på arbetsmarknaden och i arbetsmarknadspolitiken. En organisation där förmedling av arbete prioriteras och belönas.
Det är till syvende och sist kommunerna som förlorar på ökande kostnader för försörjningsstöd och minskande kommunal skattebas. Arbetsförmedlingen saknar den typen av drivkrafter
Tack Jessica Katz för dina kloka ord.
 
#7 Lasse Hasselgren
Moderat