”Den 31 augusti samlades 35 personer i Rådhussalen för att tillsammans diskutera vattenförsörjningen i framtiden. Dagen började med en presentation om vatten och vattenförsörjning från fem inbjuda föreläsare. Efter deras föredragning delades vi in i fyra grupper.
I grupparbetet framkom bland annat att vi bör samverka med andra kommuner, med näringslivet, hushållen och andra myndigheter. Samverka bör ske både vad det gäller operativa frågor och strategiska frågor.
I den rapport som WSP sammanfattade står att risken för vattenbrist ökar i framtiden och att vattenresurserna i Blekinge kommer att bli begränsade. I skenet av detta måste vi söka samverkan med andra aktörer.
Vidare bör vi upprätta en dialog med näringslivet kring fördelning av vatten vid vattenbrist. Vi måste samverka med industrin för att identifiera vilka möjligheter vi har att hushålla med vattnet.
Vi måste även skapa forum för dialog med hushållen för att höja motivationen för hushållning med vatten.
När det gäller den tekniska sidan måste vi grundligt utreda och planera för att använda Östersjön som en vattentäkt i framtiden. Vi måste söka annan aktör eller annan kommun att dela ett avsaltningsverk med. Vi måste även ställa oss frågan om det är möjligt att bygga ett gemensamt ledningsnät med närliggande och intresserade kommuner.”
 
Ovanstående text är ett utdrag från det nämndinitiativ som vi Moderater lämna in till tekniska nämnden i mars 2018. Sen dess har mycket vatten runnit under Mieås broar. I våras kom koalitionen med förslaget att vattenverket skall sättas på bolag. Sen får bolaget lösa problemet. Vi Moderater är tveksamma till en bolagisering av vattenverket.
Men idag kan vi glädjande konstatera att det är andra kommuner som fått upp ögonen för den kommande vattenförsörjningen i framtiden. Sölvesborg är en kommun som just nu jobbar med vattenfrågan.
– Vi ska göra ett studiebesök på den nya avsaltningsanläggningen på Öland i höst, säger Roine Olsson (S), ordförande i Sölvesborg Energi & Vatten.
Roine Olsson menar också att framtiden för att trygga vattenförsörjningen i kommunerna är samarbete.
– Jag tror att vi kommer att få se mer samarbete i framtiden mellan kommunerna. Om vi får en ledning till Bromölla så innebär det också att vi är ihopkopplade med Olofström.
 
Exakt dessa två punkter har vi tagit upp i vårt nämndinitiativ som vi lämnade in mars 2018. Dessa förslag tog vi upp i vårt nämndinitiativ:
 
• att förvaltningen i samarbete med andra aktörer undersöker, och om möjligt, söker medel för utredning om alternativ vattenförsörjning, typ avsaltningsanläggning och/eller gemensam vattenledning med närliggande kommuner.
• att vårt kommande vattenverk tar höjd för betydlig fler brukare.
• att eftersom det med stor sannolikhet kommer bli brist på vatten i framtiden anser vi att en katastrofplan måste tas fram, det vill säga vilka enheter kommer att bli bortkopplande först.
• att förvaltningen återkommer i maj månad 2018 med svar och synpunkter på vårt nämndinitiativ.
 
Vi har ännu inte fått något svar men det kommer säkert. Förmodligen efter valet.
Vi är emellertid lika säker som Roine Olsson i Sölvesborg att vi i framtiden måste samarbeta för att klara ut vattenförsörjningen till såväl hushållen som till näringslivet. Karlshamn har ännu så länge gott om råvatten men ett gammalt och segt vattenverk. Detta innebär att vårt vattenverk inte har den kapacitet som skulle behövas under varma torra somrar.
Om vi kopplar ihop våra vattenverk kan vi hjälpa varandra. Ett annat förslag är att kommunerna i västra Blekinge bygger ett gemensamt vattenverk med vattenledningar både till norr, väster och öster.
Ett annat bra förslag är att vi bygger ett gemensamt vattenverk förslagsvis i Pukavik. Ett vattenverk som arbetar med avsaltning av havsvatten. Ett vattenverk som flera kommuner är delägare i. Från vattenverket i Pukavik går sedan ledningar till Sölvesborg, Olofström och Karlshamn. Vill sedan Ronneby, Tingsryd och Bromölla hoppa på kopplar vi in även dessa kommuner.
Nu samarbetar vi. Vi nyttjar nya tekniken. Vi tar in råvatten från en källa som säkert räcker lika länge som vattenverket livslängd. Vi arbetar tillsammans och vi ligger i framkant.
Låt oss sätta vår bolagisering på ”vänt” och istället sätta oss ner och prata framtidens vatten i västra Blekinge.