I BLT kunde vi läsa att kommundirektör Daniel Wäppling gjort en utredning och kommit fram till att kommunens VA-enhet skall bolagiseras. Här måste vi ställa frågan varför!

I tidningen kan vi läsa att kommunen tror att ett bolag skapar ett större kundfokus. Detta kan tolkas att kommunen är sämre på att skapa kundfokus än aktiebolag. Då kanske det är bättre att titta på detta problem istället för att springa iväg och bolagisera VA-enheten. Vidare står det att VA-enheten blir mer attraktiva som arbetsgivare. Med andra ord är kommunen inte en attraktiv arbetsgivare. Jobba med detta istället för att bolagisera.

Idag lyder VA-enheten under Tekniska nämnden men vi har inte fått någon information om bolagisering eller tillfälle att politiskt diskutera detta. Hur kommer det sig?

VA-enheten står för stora utmaningar i framtiden.

Ja, detta är vi överens om och ett nytt vattenverk är på gång. Vi Moderater har flera gånger lyft frågan om utredning av ett vattenverk som tar in vårt havsvatten och renar det. Vi har i en stor workshop diskuterat frågan om samarbete med andra kommuner. Inget av detta har kommit upp på Tekniska nämndens dagordning.

I en rapport från WSP framkommer att risken för vattenbrist ökar i framtiden och att vattenresurserna i Blekinge kommer att bli begränsade. I skenet av detta bör vi söka samverkan med andra aktörer.

Vidare bör vi snarast upprätta en dialog med näringslivet kring fördelning av vatten vid vattenbrist. Vi måste samverka med industrin för att identifiera vilka möjligheter vi har att hushålla med vattnet.

Vi måste även skapa forum för dialog med hushållen i kommunen för att höja motivationen för att spara på vattnet.

När det gäller den tekniska sidan måste vi grundligt utreda och planera för att använda Östersjön som en vattentäkt i framtiden. Vi måste söka annan aktör att dela ett avsaltningsverk med. Vi måste även ställa oss frågan om det är möjligt att bygga ett gemensamt ledningsnät med andra kommuner.

Nu kommer bolagisering som en lösning på alla dessa problem. En blixt från en klar sommarhimmel! Vi tror inte på denna idén därför yrkade vi Moderater avslag i kommunstyrelsen. Men i demokratins anda röstade koalitionen igenom förslaget.

Daniel Wäppling menar att alla dessa utmaningar i framtiden blir enklare att hantera i ett bolag. Vad är det som blir enklare att hantera i ett bolag? Det skulle vara på sin plats att utredningen visar vilka tydliga skillnader det ligger mellan kommunal förvaltning och ett bolag.

- JaJag ser gärna att Daniel Wäppling eller Marika Mårtensson redovisar för kommunens invånare vilka stora fördelar för vattenkollektivet (alla som får vatten från kommunens vattenverk) en bolagisering kommer att ha, säger Lars Hasselgren

Enligt utredningen som Tekniska nämnden inte fått tagit del av står det bland annat att rekryteringen blir bättre och enklare till ett aktiebolag än till en kommunal förvaltning. Undrar varför?

Förmodligen kommer tjänstemännens löner att stiga i höjden och detta kommer inte att ha en positiv inverkan på priset för vatten och avlopp. Vidare föreslår utredningen att fullmäktige fortfarande skall fastställa priset. Skall fullmäktige bestämma priset på bolagets produkter?

Och som allt annat i Karlshamns kommun är det bråttom. Bolagiseringen skall vara klar att sjösättas den 1 januari 2019.

Är det inte bättre att tänka ett varv till innan vi bolagiserar.

Vi Moderater vill ha ett nytt modernt vattenverk som kan producera vatten till Karlshamns kommun men också kunna sälja vatten till grannkommuner om dom får ont om vatten. Vi vill även att vi tillsammans med näringslivets stora vattenförbrukare utreder hur vi skall leverera vatten till våra industrier. Här ser vi gärna en utredning om ett havsvattenverk.

Lars Hasselgren

Britt Kilsäter

Moderaterna