Visar inlägg från maj 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Hundskiten

Det är med stor glädje vi kan konstatera att vårt förslag om hundbajspåsar föll i god jord. På ett tidigare sammanträde i tekniska nämnden tog moderaten Britt Kilsäter upp problemet med hundskit på våra trottoarer. Moderaternas förslag gick ut på att sätta upp behållare med hundbajspåsar. Förslaget var då att kommunen skulle bjuda alla hundägare på dessa påsar.

Men nu sedan våra duktiga tjänstemän studerat frågan har dom hittat ett företag som heter TiksPac. Lösningen blev nu det ännu. Företaget TiksPac har behållare som kommunen monterar upp. De lokala företagen får köpa reklamplats på behållaren och hundägaren får en miljövänlig bajspåse.

Resultatet blir att trottoaren slipper alla dessa hundskitar som nu ligger där. Detta är verkligen en vinn vinn situation. TiksPac får sälja behållare och miljövänliga bajspåsar, det lokala näringslivet får en annonsplats, du slipper trampa i hundskit och hundägaren får en gratis bajspåse.

Eftersom hela kedjan är miljövänlig är detta en fantastisk lösning som föddes i ett litet moderatförslag på ett sammanträde en sen eftermiddag i april.

Tänk vad hundskit kan skapa sysselsättning, energi och miljöutveckling. Förutom all den kärlek som våra hundar ger oss!

Britt Kilsäter

Lars Hasselgren

Moderater och hundägare

Ständigt detta landsting 2.0

Nu får det väl i alla fall vara nog.

Vi befinner oss i en mycket god högkonjunktur men trots detta kan inte vårt landsting få ekonomin att gå ihop. Vad som kommer att hända när vi går in i en lågkonjunktur vill jag inte bara tänka på.

55 miljoner i förlust som egentligen är 125 miljoner! Hur länge får dom hålla på? Kan vi inte nu sammanfatta landstingsledningens förmåga att leda landstingen till noll. Det saknas kompetens, det saknas ledning, det saknas planering och det saknas sunt förnuft. Det saknas inte pengar!

Vi har blivit fler anställda och så har vi hyrt in personal, säger Kalla Sandström. Man har alltså med andra ord medvetet drivit upp kostnaderna trots att man vet att pengar saknas.

Hyrläkare! Det är väl läkare som åker runt till de sjukhus som betalar bäst. Kan man säga att det är att ta vinster ut välfärden? 

Bort med hyrläkarna och erbjud dom anställning i stället. Men detta kanske är ett nationellt problem.

I höst är det val. Vi får verkligen hoppas att du väljer in ett nytt styre i landstinget. Men det bästa vore om hela landstingsledningen räckta upp handen och sa att nu avgår vi. Vi klara inte detta längre. Här måste in annan kompetens för att klara ut detta.

Av landstingets tio förvaltningar går åtta med underskott. Det är bara Blekinge folkhögskola och Landstingets gemensamt som går med överskott. Åtta av tio går med underskott! Vad är detta?

Du som läser den här texten är en klok och ansvarfull person och jag är övertygad att du håller med mig när jag säger att detta måste vi ändra på, detta måste vi komma till rätta med, detta kan inte fortgå.

Till stor del handlar det om att begränsa hyrpersonalen, säger Kalla Sandström. Oj, vilken vacker tanke! Men för oss vanligt människor är det helt klart att man inte kan köpa tjänster om man inte har pengar. Och återigen, jag tror inte det saknas pengar, det saknas kompetens att leda ett landsting.

Den 9 september är det val till landstinget. Om Kalle Sandström får sitta kvar är jag helt säkert på att det kommer en skattehöjning den 10 september.

Uppriktigt sagt förstår jag inte hur majoriteten i landstingen får hålla på att missköta landstinget år efter år efter år. Ansvarsfrihet beviljas ej, ingen förändring. Skatten höjs med 80 öre, ingen synbar förändring. Landstinget har fått 660 miljoner i ökade intäkter de senaste åren, - förändring?

Vi befinner oss för närvarande i en stark högkonjunktur och landstinget har fått stora tillskott under de senaste åren.  Trots detta går inte budgeten ihop. Nu är det hög tid att konstatera att nuvarande ledning inte klarar sin uppgift utan det behövs en helt ny ledning.

I september är det val och då har du möjlighet att välja in en helt ny ledning till vårt landsting. Jag hoppas du tar möjligheten att rösta in nya kandidater.

Jag heter Lasse Hasselgren och jag hoppas få bli din kandidat till landstinget i september.

 

#7 Lasse Hasselgren

Moderat

Karlshamn

Ständigt detta landsting

Vi befinner oss i en god högkonjunktur men trots detta kan inte vårt landsting få ekonomin att gå ihop. Vad som kommer att hända när vi går in i en lågkonjunktur vill jag inte bara tänka på.
När landstinget räknade ihop sitt resultat för 2017 fann man en förlust på 77 miljoner. En förlust på 77 miljoner trots att 2017 var ett gott år mitt i högkonjunkturen. Om vi jämför 2014 med 2017 finner vi att Landstingets skatteintäkter ökat med över 400 miljoner. Till detta skall läggas stadsbidrag på 260 miljoner. Landstinget har alltså fått ökade intäkter på cirka 660 miljoner kronor sedan 2014. Trots detta går vi fortfarande med stora förluster.
Nu läser vi i BLT att primärvården och folktandvården redan beräknas gå med många miljoner i förlust detta år. I en riskanalys har framkommit att primärvården kommer att gå med 39 miljoner i förlust jämfört med budget 2018. Nu har visserligen styrelsen beslutat att förlusten bara skall bli 15 miljoner. Jag tycker jag känner igen detta resonemang från något tidigare år. Då sprack det vill jag minnas och så kommer det säkert att göra även i år. Men att revisorerna inte lämnar ansvarsfrihet till styrelsen tycks inte bekymra landstingsledningen nämnvärt.
- Jag tar mitt ansvar och sitter kvar, var den nån som sa, Kalle Sandström kanske de va.
Du som läser den här texten är en klok och ansvarfull operson och jag är övertygad att du håller med mig när jag säger att detta måste vi ändra på, detta måste vi komma till rätta med, detta kan inte fortgå.
Ett förändringsförslag som landstinget tar fram är att man skall reducera hyrläkarna och ersätta dom med anställningar.
Men kära lilla landsting, detta är ju helt självklart att vi skall anställa läkare och inte hyra in dom. Hyrläkare skall man bara ta in när vi hamnat i en mycket besvärlig situation och inte kan reda ut den utan en extra läkarkompetens. Hyrläkare skall inte arbeta på ett och samma ställe år efter år efter år.
Ett annat förslag är att egna läkare skall arbeta jour- och beredskapspass. Nu vet jag inte riktigt vad man menar med egna läkare. Kan det vara så att våra egna läkare är lediga och det är hyrläkarna som går på jour och beredskap och kostar oss enorma summor med alla tillägg. För mig är det självklart att all vårdpersonal skall anställas för skiftarbete eftersom deras arbete efterfrågas hela dygnet. När man har jour eller beredskap finns lönetillägg som skall utgå enligt gällande avtal.
Uppriktigt sagt förstår jag inte hur majoriteten i landstingen får hålla på att missköta landstinget år efter år efter år. Ansvarsfrihet beviljas ej, ingen förändring. Skatten höjs med 80 öre, ingen synbar förändring. Landstinget har fått 660 miljoner i ökade intäkter de senaste åren, - förändring?
Vi befinner oss för närvarande i en stark högkonjunktur och landstinget har fått stora tillskott under de senaste åren. Trots detta går inte budgeten ihop. Nu är det hög tid att konstatera att nuvarande ledning inte klarar sin uppgift utan det behövs en helt ny ledning.
I september är det val och då har du möjlighet att välja in en helt ny ledning till vårt landsting. Jag hoppas du tar möjligheten att rösta in nya kandidater.
Jag heter Lasse Hasselgren och jag hoppas få bli din kandidat till landstinget i september.
 
Lasse Hasselgren
Moderat
Karlshamn

Insändare BLT 7 maj 2018

Goda måltider i Karlshamns kommun
Det är med stor glädje vi konstaterar att vi äntligen har fått gehör för vårt krav att se över kosten inom äldrevården i Karlshamn. Frågan om kosten har för oss Moderater varit aktuell under många år. Nu senast i februari la vi in ett nämndinitiativ angående kosten.
I initiativet står bland annat att vi Moderater anser att vi inom särskilt boende skall erbjuda frukost, lunch och middag samt ett antal mellanmål spridda under dagen och vid behov även ett nattmål. Två av dessa måltider bör vara varma ur smaksynpunkt. På detta sätt sprider vi kostintaget över dagen och den som inte är sugen vid lunchen kan reparera detta vid middagen och vid mellanmålen. Måltiderna är dagens höjdpunkt på våra äldreboende. Därför är det för oss självklart att måltiderna arrangeras så trivsamt som möjligt.
Vi avslutade vårt initiativ med förslaget att kostchefen skulle utreda matsituationen på våra äldreboenden och återkomma till nämnden med förslag till förbättringsåtgärder.
Tyvärr fick vi då svaret att Tekniska nämnden inte råder över den kost som serveras. Ett ansvar som nämnden haft i många år!
Idag sopar nya kvastar inom kosten och då undrar vi vem som har ansvaret för maten som serveras på våra äldreboende. Någon måste bära ansvaret att kosten innehåller näringsriktig mat. Detta ansvar kan inte ligga på beställaren utan måste ligga hos utföraren, enligt vår syn. Omsorgsnämnden beställer mat och Tekniska nämnden utför uppdraget.
Om omsorgsnämnden både skall beställa mat samt ansvar för näringsinnehållet måste detta ske efter en betydande kompetenshöjning både hos kostpersonalen samt hos ledamöterna i omsorgsnämnden. Kanske skulle omsorgen anställa en egen dietist som står till nämndens förfogande.
 
Vi kan inte nog peka på att undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är bland annat huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden.
Vi vill även peka på att en undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid.
Sist men icke minst kan vi konstatera att mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.
Men nu har det tydligen blivit varmt under sulorna på omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S). För nu skall han och förvaltningschefen Torill Skaar Magnusson låta utreda om kosten behöver anpassa sig till nutid.
Nutid? Alla måste väl vi anpassa oss till den verklighet som vi lever i? Annars så blir det som Peter Dalle sa i TV ”Tänkte inte på det”
Utredningen skall även göra en noggrann analys och beräkning av det näringsinnehåll i den mat som serveras. Torill Skaar Magnusson ställer sig frågan om maten innehåller tillräckligt med näring under ett dygn. Tydligen vet man inte vad maten innehåller idag?
Men som sagt det är med stor glädje vi konstaterar att kosten skall analyseras och vi hoppas att resultatet blir en bättre och trivsammare måltid med god och näringsrik mat till våra seniorer.
För ett lyckat resultat krävs nog också att verksamheterna vågar pröva nya sätt att arbeta. Det finns många bra exempel på kommuner som lyckats och som man kan inspireras av, säger Anna-Karin Quetel.
Här finns verkligen utrymme för lokal kreativitet.
Vårt nämndinitiativ fick nog trots allt ett litet frö att gro någonstans i den kommunala förvaltningen.
Men för ett gott resultat fordras att kostledningen har kompetens för uppgiften för nu är det dags att leverera.
Vi väntar med spänning på resultatet från utredningen.
 
Lasse Hasselgren
Britt Kilsäter
Moderaterna Karlshamn