Visar inlägg från april 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Arbetsförmedlingen tack och farväl!

Arbetsförmedlingen levererar inte och det har dom först nu upptäckt i regeringskansliet. Det finns väl tusen och åter tusen medborgare som under årens lopp varit i kontakt med arbetsförmedlingen och som för många årtionden sedan upptäckte att arbetsförmedlingen inte levererar. Men bättre sent än aldrig och nu ligger frågan på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bord.

För att lösa detta enorma problem krävs gigantiska insatser och stora omorganisationer och att i detta läge tillsätta en överdirektör är väl kanske inte det första man tänker på, men det gör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon tillsätter en överdirektör som skall lösa arbetsförmedlingens problem. Bra jobbat Ylva! Ensam är stark!

Du måste förlåta oss Ylva men vi är några personer som inte tror på din idé med en ny överdirektör.

Arbetsförmedlingen började 1902 och har vuxit allt sedan dess. Idag är Arbetsförmedlingen en koloss på 14 000 medarbetare och en budget på 75 miljarder. Trots detta levererar inte arbetsförmedlingen det dom ska.

Af kanske inte vet vad dom skall leverera. Af kanske inte vet hur dom skall leverera eller varför dom skall leverera. Kan det vara så att den ena handen inte vet vad den andra gör.

Vi som inte tror på överdirektörer tror på en stark omorganisation, en omorganisation där vi river väggarna, lägger ut uppdrag på entreprenad och bygger nytt.  Som jag ser det kan vi inte omorganisera arbetsförmedlingen. Detta är gjort en antal gånger.  Vi måste kasta ut barnet med badvattnet. Gå till botten med denna fråga.

Vi måste helt enkelt riva ner väggarna och börja om på nytt, vi måste göra ett rejält omtag!

Då gäller det att tänka utanför boxen. Omfördela alla arbetsuppgifter, till andra myndigheter, till andra privata aktörer eller till den nya arbetsförmedling som skall födas fram.

Som exempel kan nämnas att tillsyn över arbetslöshetskassan kan kanske föras över till försäkringskassan. När det gäller arbete och arbetsförmedling kan många arbetsuppgifter föras över till privata bemanningsföretag eller rent av kommunen. Vi måste även omarbeta och förenkla alla dessa AMS-bidrag till en liten matris så både arbetsgivare och arbetstagare vet vad som gäller och vad som finns att söka.

Men vi skall inte lösa alla problem här och nu. Nu gäller det att vara modig, lägga ner nuvarande arbetsförmedling och satsa mot nya mål i framtiden.

Vi Moderater tror på arbetslinjen därför vill vi lägga ner af i dess nuvarande form och arbeta fram en ny ordning på arbetsmarknaden. En organisation där förmedling av arbete prioriteras och belönas.

#7 Lars Hasselgren

Moderat

Utlänningskontroll – det enda rätta

Regeringen har föreslagit att ge polisen rätt att kroppsvisitera och ta fingeravtryck i samband som de gör en inre utlänningskontroll. Många tunga insatser har gått emot detta förslag av olika anledningar.

Anledningen till att polisen vill göra utlänningskontroll är att utreda om personen i fråga har rätt att vistas i landet. Grundproblemet är att vissa av de personer som får avslag på sin asylansökan väljer att gå under jorden och gå in i ett skuggsamhälle. En del av dessa personer hamnar i kriminella gäng och får försörja sig på småstölder och gå ärenden till de grövre kriminella. Ofta handlar det om att leverera knark till en viss adress eller leverera ett skjutvapen till någon kollega i branschen.

Justitiekanslern, JK, anser att ärendet inte är analyser tillräckligt för att kunna bedömning om det leder till en effektivare återvändning. Justitieombudsmannen, JO, ifrågasätter om syftet uppnås. Röda korset tror att oron och otryggheten kan öka bland människor med utländsk bakgrund. Slutligen anser diskrimineringsombudsmannen, DO, att förslaget måste analyseras djupare innan polisen kan få ökade befogenheter.

Skall detta bli ännu en långbänk i den svenska byråkratin?

För mig är det självklart att polisen skall ha befogenheter att göra kontroller av folks identitet. I synnerhet om de befinner sig i eller i närheten av ett misstänkt objekt. Polisen skall även kroppsvisitera de personer som de kommer i kontakt med. Kan inte personer identifiera sig skall personen föras till polisstation och lämna fingeravtryck och ett aktuellt fotografi. Efter det skall personens identitet klargöras.

Barnombudsmannen är kritisk och menar att fingeravtryck på barn bara får tas om barnet ger sitt samtycke. Men om barnet befinner sig på Medborgarplatsen, utan legitimation, klockan fyra på morgonen med en kniv i ena fickan och knark i andra fickan tycker inte jag att samtycke är nödvändigt.

Att ge poliserna ökade befogenheter är enligt min uppfattning det enda sättet att komma tillrätta med skuggsamhället och den ökande kriminaliteteten i samhället. Vi måste lite på polisen för om vi inte litar på polisen vem skall vi då lite på?

Vi moderater strävar efter ordning och reda och för att komma tillrätta med skuggsamhället, den ökade kriminaliteten och det organiserade tiggeriet måste vi ge polisen de befogenheter de behöver. Om vi ger ett ökat ekonomiskt bidrag och ökande befogenheter till polisen kanske arbetsglädjen återkommer och personalomsättning minskar när dom ser att deras arbete ger resultat.

Ett nej måste vara ett nej även i Sverige

Jag förstår inte varför vissa kommuner ger ekonomiskt bidrag till personer som fått avslag på sin asylansökan. Vi kan inte fortsätta med detta dubbelspel utan vi måste hålla oss till det självklara att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen skall det naturligtvis inte vara så att asylsökande svälter och fryser i Sverige.

Självklart skall samhället rycka in och lösa både mat och bostadsproblem vid vissa akuta tillfällen, så kallat nödbistånd. Förslagsvis kan man samla hela familjen och tillfälligt ge dom mat och husrum. Men sedan skall beslutet verkställas och familjen skall skickas tillbaka till det ställe där de kom ifrån. Ett nej måste alltid vara ett nej, även i Sverige.

Vi uppfattas som veliga, luddiga och otydliga när vi kommer med olika besked, ger olika signaler. Migrationsverket gör en gedigen utredning med det material de kan få fram och fattar ett relevant beslut. Blir det då avslag går vissa personer under jorden och ansluter till det skuggsamhälle som håller på att växa fram. Sen söker de ekonomiskt stöd från kommunen och i vissa fall får dom ekonomiskt stöd. Så länge vi håller på med detta dubbelspel växer skuggsamhället och kriminaliteten växer inom dessa grupper.

- Den första januari 2020 ska barnkonventionen bli svensk lag. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten och barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm

Jo Åsa det stämmer, men grunden måste vara att en myndighet har beslutat att personen i fråga får vistas i landet. Alla barn och vuxna som får uppehållstillstånd blir erbjuden både mat och bostad. Men återigen - om en myndighet har beslutat att det inte finns asylskäl skall personen ifråga lämna landet.

- Vi ska inte ha barn i Stockholm som fryser när det är kallt eller som är oroliga över att inte ha mat på bordet, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

Dessa Stockholmsbarn kan vi se och följa i TV-programmet ”Stockholmspoliserna” Barnen håller ofta till omkring Medborgarplatsen och lever genom småstölder, sälja knark och springa ärenden till grövre kriminella personer. Medborgarplatsen har på nått årtionde utvecklats till ett kriminellt centrum. Detta beteende vill vi inte ha i vårt land, varken i Stockholm eller i Säffle.

Vi Moderater har en klar uppfattning i denna fråga.

- Det som fått nej på sin asylansökan ska lämna landet. Man kan inte ge dubbla signaler, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.

# 7 Lasse Hasselgren

Moderaterna

Karlshamn