Visar inlägg från januari 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Nu är det dags att skriva om LAS

Alla förlorar på LAS

NYHET Publicerad 20 oktober 2014 i Svenskt Näringsliv

 

ARBETSRÄTT På Björkvik-Ringsjöhemmet ser man svårigheten med att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som de bästa vikarierna ibland får gå. I en verksamhet med varierande personalbehov medför LAS stora problem.

Vackert beläget vid Ringsjöns strand utanför Höör ligger Ringsjöhemmet. Här tar man emot vuxna med varierande psykisk problematik, ofta i kombination i någon form av missbruk. Kommuner från hela Sverige är de största kunderna.

– Vi tar ofta emot de som kommunerna inte klarar av, säger Anna Forsberg, verksamhetschef.

Ringsjöhemmet är del av en större vårdkoncern INOM med verksamheter runt om i Skåne. Som så många andra delar av verksamheten har Ringsjöhemmet en varierande beläggning under året. Ofta ser de en betydligt högre beläggning under perioden maj till september och då ökar personalbehovet.

– Vi snålar inte med personalen, understryker Anna Forsberg.

Björkvik-Ringsjöhemmet AB är den andra största privata arbetsgivaren i kommunen och det har bitvis varit svårt att hitta rätt kompetens i en så pass liten kommun. I en verksamhet som är beroende av varierande personalnärvaro under året skapar LAS stora problem. Enligt LAS måste arbetsgivaren erbjuda en tillsvidareanställning för den vikarie som arbetat totalt två år under en femårsperiod, en möjlighet som inte Björkvik-Ringsjöhemmet AB har. Detta innebär att det finns väldigt duktiga vikarier som arbetar under perioder med högre beläggning som sedan förlorar sitt arbete när de närmar sig gränsen för att bli så kallat ”inlasade”.

– Både arbetstagare och arbetsgivare förlorar på det, säger Anna Forsberg.

Förutom att systemet blir väldigt orättvist, där de bästa vikarierna ibland får gå, medför också LAS många extra administrativa timmar.

– Att hålla reda på vem som närmar sig gränsen för inlasning kräver mycket extraarbete från ledningens sida, säger Anna Forsberg.

 


Mögel i Asarum

BLT är tuffa. Svårt att få in lite text i tidningen. Därför får jag väl sätta in texten här och dela ut den:


Mögel i Asarum


Den 19 december kunde vi läsa i BLT att det finns svartmögel i köket på Östra Lycke.

Men redan i november berättande BLT att köket på Östralycke var fullt med svartmögel. Detta hade framkommit i samband med en inspektion av Miljöförbundet Blekinge Väst. Miljöförbundet hade inte mindre än ett 10-tal anmärkningar mot köket.

Men för personalen i köket har detta varit känt i många  år. Köket har helt enkelt varit föremål för bristfälligt underhåll och sedan 2009 har ingen ingen ventilationskontroll OVK genomförts.

I en miljö där svartmögel frodas och het ånga från diskmaskin och ugnar fyller rummet skall inte mat lagas. Mat skall överhuvudtaget inte vistas i denna lokal.  Att förvandla köket till ett mottagningskök är ett steg i rätt rikning och Moderaterna stödjer kostchefens förslag, i motsats till den styrande koalitionen.

Men vår grundinställning är att mat skall inte produceras i lokaler med dålig ventilation och där svartmögel härjar. Därför anser vi att det skulle vara bra både för personal och vårdtagar är om köket omvandlades till ett mottagningskök. Maten skulle i detta fall komma från en annan leverantör, kan vara annan kommunal inrättning eller privat aktör.

På Tekniksa nämndens möte  var även frågan uppe när Östarlycke kunder erbjuda två maträtter till sina vårdtagare men det förslaget stopande vi Moderater på grund av kökets arbetsmiljömässiga och hygieniska problem.

Vi Moderater ställer oss bakom vår kostchef i Karlshamns kommun och föreslår att köket omvandlas till ett mottagningskök med mindre egen produktion och att matleveranser ordnas från annat håll

Vi Moderaterna anser att mottagningskök är inte den sista utvägen utan den första. Vi anser att detta allternativ står mycket  högt på kravlistan. Vi har ju både personal och vårdtagare, elever och förskolebarn att ta hänsyn till.

Att vänta ett par år på en större renovering är helt fel väg att gå. Renoveringen måste påbörjas idag!!

Vi politiker måsta ta vårt ansvar fullt ut och värdera och  prioritera, även om det betyder att vi måste ta tuffa beslut ibland.

Moderaterna tar sitt ansvar om köket på Östralycke. Hur gör koalitionen


Britt Kilsäter

Lasse Hasselgren

Catarina Flod

Stig Nygren